IV Produkt anses av många som Nordens ledande tillverkare av energieffektiva och miljöriktiga luftbehandlingsaggregat. Långsiktig samverkan med våra kunder och leverantörer är viktigt för oss.

Vårt LCC(livscykelkostnad)-tänkande genomsyrar hela verksamheten från produktutveckling till försäljning.

Vi har höga krav på finurlighet när vi utvecklar nya produkter och tillverkningssätt. Allt detta för att vi tillsammans skall kunna värna om miljön och jordens resurser.

Läs mer >>

Produktvalsprogram

Vårt produktvalsprogram IV Produkt Designer har vi tagit fram för att underlätta ditt jobb så att du på ett enkelt sätt kan sätta ihop de olika delarna till ett luftbehandlingsaggregat.

IV Produkt Designer innehåller också en fristående LCC-beräkning så att du kan räkna fram energikostnaden för ditt befintliga luftbehandlingsaggregat.

Du kan på ett mycket enkelt sätt få fram elschema innehållande funktionstext, flödesbild, materialspecifikation, kretsschema med mera.

Självklart kan du även kontakta våra säljare om du har frågor eller behöver hjälp.