Envistar Compact

Envistar Compact är byggt på samma plattform som Envistar Top. Den största skillnaden är att Envistar Compact kan anslutas via gavlarna eller via två anslutningar uppåt för att förenkla installationen.

Envistar Compact
Envistar Compact med kylaggregatet StarCooler

Luftbehandlingsaggregatet Envistar Compact passar utmärkt i trånga utrymmen eller för utomhusplacering. Den har mycket kompackta mått.

 • Topp- & gavel anslutningar
 • Luftflöde 0,1-1,6 m³/s
 • 4 storlekar (04,06,10 &16)
 • Styrutrustning Simens Climatix
 • Energioptimeringsfunktion ECO
 • Kylaggregatet StarCooler
 • 8 olika anslutningsalternativ
 • Återvinnare -rotor
 • Utomhusutförande
 • EC-motor med mycket hög verkningsgrad
 • Påsfilter med nytt filtermedia

Till Envistar Compact finns kylaggregatet StarCooler

 • Luftflöde 0,19-1,58 m³/s
 • Kyleffekt 4,5-31 kW
 • Kapacitetsreglering
 • Kondensor i avluften för ökad driftsäkerhet
 • Ingen årlig myndighetskontroll för storlek 04,06 & 10
 • Köldmedie R134a

handdator
Climatix förenklar handhavandet

Integrerad styrutrustning -Siemens Climatix

 • Komplett programmerat och funktionstestat
 • Projektanpassat schema
 • Optimering av flöde & temperatur
 • Övervakning med enkelt handhavande
 • Högre grundstandard
 • Webbserver i textformat via TCP/IP standard
 • Kommunikation med aktiva don tex Lindinvent
 • Flera uppkopplingsmöjligheter
 • Brandspjällsövervakning upp till 16 spjäll
 • Brandfläktsmotionering
 • Energioptimeringsfunktion ECO

Återvinnare med hög verkningsgrad

 • Standardåtervinnare
 • Plusåtervinnare för ökad verkningsgrad
 • Rotorer med hygroskopisk yta för ökad kylåtervinning
 • Testad av TUV-laboratorier i Tyskland

EC-fläkt är standard till Envistar Compact

 • EC-motor med mycket hög verkningsgrad
 • Nyutvecklat fläkthjul i aluminium
 • Fläkt och motor balanserat i ett paket ger låg ljudnivå
 • Ca 15% lägre energiförbrukning och SFPv
 • Vinnare av stora InneklimatprisetEnvistar aggregaten är Euroventcertiferade

Eurovent