Envistar Compact

Envistar Compact har mycket kompakta mått vilket gör att den passar utmärkt i trånga utrymmen.
 
Aggregaten kan kanalanslutas på gavlarna eller med två av anslutningarna uppåt och finns även i utförande för utomhusplacering.

Envistar Compact ger en enkel och prisvärd installation.

Envistar-broschyr

envistar_compact_10_kylaggregat_medluckor_final_sk
Envistar Compact med kylaggregatet StarCooler

 • 4 storlekar
 • Luftflöde 0,1-1,6 m³/s
 • Styrutrustning − Siemens Climatix
 • Energioptimeringsfunktion − ECO
 • Kylaggregatet StarCooler 
 • Återvinnare − rotor
 • Utomhusutförande
 • Fläktar med högeffektiva EC-motorer
 • Djupveckade påsfilter


Till Envistar Compact finns kylaggregatet StarCooler

 • Luftflöde 0,19-1,52 m³/s
 • Kyleffekt 4,5-22 kW
 • Kapacitetsreglering
 • Kondensor i avluften för ökad driftsäkerhet
 • Ingen årlig myndighetskontroll för storlek 04, 06 & 10
 • Köldmedie R134a


Styrutrustning Siemens Climatix  med egenutvecklad programvara

handdator

Envistar Compact kan beställas med integrerad styrutrusning - Siemens Climatix

 • Komplett programmerat och funktionstestat
 • Projektanpassat schema
 • Optimering av flöde & temperatur
 • Övervakning med enkelt handhavande
 • Webbserver i textformat via TCP/IP-standard
 • Flera uppkopplingsmöjligheter
 • Brandspjällsövervakning upp till 16 spjäll
 • Brandfläktsmotionering
 • Energioptimeringsfunktion - ECO


Återvinnare med hög verkningsgrad

 • Standardåtervinnare
 • Plusåtervinnare för ökad verkningsgrad
 • Rotorer med hygroskopisk yta för ökad kylåtervinning
 • Testad av TüV-laboratorier i Tyskland


Fläktar med EC-motorer

 • Fläktarna är direktdrivna med inbyggd varvtalsstyrning 
 • Fläkthjul med roterande diffusor
 • EC-motorer med permanentmagneter – PM med en verkningsgrad motsvarande IE3/IE4
 • Fläkt och motor är sambalanserade

Envistar-aggregaten är Eurovent-certiferade

label-ecc