Du är här

Integritetspolicy för vår webbplats

 

 

Om vår integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla inom EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Lagen har haft som fokus att skydda människors personliga integritet när deras personuppgifter behandlas och de strängare kraven i GDPR förstärker dina rättigheter ytterligare.

Vi skyddar och respekterar din integritet i enlighet med GDPR och i denna integritetspolicy berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Policyn gäller för vår webbplats www.ivprodukt.se och för dess språkversioner på engelska (.com), norska (.no), danska (.dk) och tyska (.de).

 

Vilka är vi?

IV Produkt AB utvecklar, tillverkar och säljer energieffektiva luftbehandlingsaggregat till kunder i Europa. Vårt huvudkontor och vår produktion ligger i Växjö. Därutöver har vi säljkontor på flertalet orter i Sverige. Vi har även dotterbolag i Storbritannien, Norge och Tyskland, samt partnerföretag i Danmark och Finland. Utöver detta säljs våra produkter via återförsäljare i Belgien, Estland, Irland, Nordirland, Island, Lettland, Nederländerna, Polen, Ryssland, Tjeckien och Vitryssland.

Vårt huvudkontors registrerade adress är Sjöuddevägen 7, 352 46 VÄXJÖ. Personuppgiftsansvarig är IV Produkt AB och du kan kontakta vårt dataskyddsombud på privacy [at] ivprodukt.se.

 

 

 

1: Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter

1.1 Hur samlar vi in dina personuppgifter?

På vår webbplats samlar vi i första hand in dina personuppgifter via formulär där du själv fyller i dem.

Vi samlar även in dina personuppgifter när du är i personlig kontakt med oss, exempelvis via  e-postadresser du hittar på webbplatsen.

 

1.2 Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter som du har skickat oss via formulär på webbplatsen lagras på säkra servrar i Karlstad och Stockholm. Servrarna driftas av Ipeer som är en del av Cygate AB.

Vissa uppgifter lagras även på våra e-postservrar i och med att de skickas till berörda medarbetare här. Exempel på detta är uppgifter från jobbansökningar och personliga e-postmeddelanden.

 

1.3 Vem hanterar dina personuppgifter?

Beroende på hur du har skickat in dina personuppgifter till oss är det olika personer eller avdelningar hos oss som hanterar uppgifterna.

Vem som hanterar personuppgifter som du har skickat oss via formulär på vår webbplats kan du läsa mer om i avsnitten om IV Produkt Designer, Kontakt- och supportformulär samt Jobbansökningar.

Väljer du att ta personlig kontakt med någon/några av våra medarbetare via exempelvis e-post, hanteras dina personuppgifter av mottagarna och eventuellt andra personer på IV Produkt AB som bäst kan lösa ärendet.

Vi lämnar inte dina personliga uppgifter vidare till tredje part, utan ditt samtycke.

 

1.4 Vilken är den lagliga grunden på vilken vi behandlar dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter som skickas in via formulär på vår webbplats baseras på ditt samtycke. Ditt samtycke dokumenteras och sparas i våra system.

Behandling av dina personuppgifter som skickas in då du personligen kontaktar oss via exempelvis e-post baseras på intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

 

1.5 Samlar vi in känsliga personuppgifter?

Vi samlar inte in personuppgifter som kan vara konfidentiella eller känsliga, t.ex. uppgifter om kön, hälsa, facklig tillhörighet eller politiska åsikter. Detta är förutsatt att du inte skickar oss detta via fritextrutor i våra formulär eller personliga e-postmeddelanden.

 

1.6 Vad har du för rätt till dina personuppgifter?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig, att få dem uppdaterade eller raderade, om inte annan lagstiftning kräver att vi sparar uppgifterna. Om du så önskar kan vi radera personuppgifter du skickat in via IV Produkt Designer-formulär, Kontakt- och supportformulär, Jobbansökningsformulär eller alla formulär. Om du väljer att få alla dina personuppgifter raderade kommer ditt konto för att ladda ner och använda IV Produkt Designer att försvinna. Du kan också välja att radera ditt konto själv genom att gå till Kontoinställningar/Redigera/Radera mitt konto.

Skicka ett mail till privacy [at] ivprodukt.se för att begära att få se dina personuppgifter alternativt få dem uppdaterade eller raderade.

 

1.7 Vad har du för ansvar när det gäller dina personuppgifter?

För att kunna driva våra webbtjänster och erbjuda en professionell och effektiv kontakt och support med våra kunder behöver vi samla in och spara personuppgifter. Detta innebär ett viktigt ansvar för oss som personuppgiftsansvariga, men även för dig som individ.

  • Se till att uppgifter du skickar oss är korrekta.
  • Välj säkra lösenord och håll dina inloggningsuppgifter i säkert förvar.
  • Ange inte känsliga personuppgifter, t.ex. personnummer, lösenord, uppgifter om kön, hälsa eller facklig tillhörighet eller liknande i fritextrutor i våra formulär eller i annan kommunikation med oss.
  • Följ policyn din arbetsplats har för vilka personuppgifter du får dela med dig av.

 

1.8 Personuppgifter skickade till oss före införandet av dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och många har skickat oss sina personuppgifter före detta datum. Alla som har skickat oss personuppgifter via formulär på vår webbplats kommer att informeras via e-post om den nya integritetspolicyn som gäller, samt ges möjlighet att begära att få sina personuppgifter ändrade eller raderade.

Skicka ett mail till privacy [at] ivprodukt.se för att begära att få se dina personuppgifter alternativt få dem uppdaterade eller raderade.

Har du ett användarkonto på vår webbplats för nedladdning av IV Produkt Designer måste du nu godkänna den nya integritetspolicyn för att kunna ladda ner och använda den senaste versionen av programmet.

 

1.9 Hur använder vi cookies på denna webbplats?

På denna webbplats använder vi cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är också möjlig att använda för att följa ditt surfande på olika webbplatser som använder samma kaka. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Den sparar en fil under en kort tid på din dator, kakan har ett utgångsdatum. Den används till exempel för att veta om du är en ny besökare av sidan eller inte. När utgångsdatumet passerats raderas kakan automatiskt.

 

1.10 Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter insamlade via vår webbplats – vad gäller för uppgifter du har skickat oss i andra sammanhang?

Kanske har du skickat eller gett oss dina personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. för att du är kund hos oss, har deltagit vid en utbildning eller liknande. Denna integritetspolicy tar ej hänsyn till personuppgifter vi har samlat in via andra kanaler än vår webbplats. Därför kan vi, trots att du begärt att få dina personuppgifter insamlade via webbplatsen raderade, ändå ha kvar dina uppgifter och komma att kontakta dig när det finns legitim grund till detta.

Om du önskar att vi ändrar eller raderar personuppgifter insamlade på andra sätt än via vår webbplats, hör av dig till privacy [at] ivprodukt.se så tittar vi på ditt ärende.

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras med information om hur vi hanterar personuppgifter insamlade på andra sätt.

 Upp

 

 

2: IV Produkt Designer

För att ladda ner och använda vårt produktvalsprogram IV Produkt Designer behöver du skapa ett konto på vår webbplats. Vi samlar då in dina personuppgifter och använder dem enligt nedan.

 

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du skapar kontot anger du din e-postadress. Den anger du också när du startar programmet för första gången. Förutsatt att internetuppkoppling finns, kontrollerar programmet att e-postadressen du angav är samma som den du angav när du skapade kontot. Detta för att säkerställa att du har ett konto på vår webbplats, samt att du får den version av programmet som du har behörighet till. Framöver när du startar programmet kommer du att meddelas om det finns en senare version.

Vi sparar också ditt namn, företagsnamn och yrkeskategori samt dina adressuppgifter. Sammanställd statistik från data om företag, yrkeskategori, ort och land kan användas för att säkerställa att vi har rätt fokus vid vidareutveckling av programmet.

Vi genomför även då och då marknadsföringskampanjer och direktförsäljning där vi kan kontakta dig beroende på vem du är, ditt företag, din yrkeskategori eller din ort. I dessa fall kontaktar vi dig via e-post, telefon eller post.

Du kan avanmäla dig från e-postutskick genom att logga in på ditt konto på www.ivprodukt.se och välja Kontoinställningar/Redigera. Eventuella viktiga systemmeddelanden, till exempel information om dina kontoaktiviteter, kommer att skickas trots att du har avanmält dig.

 

2.2 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på säkra webbservrar och kan nås av utvalda personer inom IV Produkt AB. När det gäller personuppgifter du har lämnat oss i samband med skapandet av konto för nedladdning av IV Produkt Designer har vår säljavdelning, utvalda webbredaktörer och vår webbyrå åtkomst till dessa.

 

2.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kontot du skapar när du ska hämta IV Produkt Designer, och således även personuppgifterna du anger då, sparas till dess att du avslutar kontot eller vi stänger ner tjänsten.

 

2.4 Integritetspolicyn måste godkännas

För att hämta nya versioner av IV Produkt Designer måste du godkänna denna integritetspolicy. Har du redan ett konto på vår webbplats loggar du in på www.ivprodukt.se/programvaror/iv-produkt-designer och godkänner policyn i samband med nedladdning av programmet. Har du inget konto än måste du godkänna policyn i samband med att du skapar kontot.

 Upp

 

 

3: Kontakt- och supportformulär

3.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

I vårt kontaktformulär på www.ivprodukt.se/kontakta-oss samlar vi in ditt namn, telefonnummer, företagsnamn, e-postadress, ett meddelande i fritext, din ort samt en bifogad fil om du så önskar.

I supportformuläret på www.ivprodukt.se/support samlar vi in ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ort, ordernummer, företagsnamn, ett meddelande i fritext samt en bifogad fil om du så önskar. Du väljer också ett ämnesområde.

 

3.2 Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter i våra kontakt- och supportformulär för att kunna kontakta dig i ditt ärende. Information om din ort, ditt företagsnamn och ditt ordernummer hjälper oss att avgöra vilket av våra kontor eller vilken av våra medarbetare som ska kontakta dig, och vilken beställning ärendet gäller.

Vi sparar dina uppgifter för att vid framtida ärenden kunna se historik om vad som har skett tidigare och därmed förbättra och snabba upp vår support och kundhantering.

 

3.3 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på säkra webbservrar och kan nås av utvalda personer inom IV Produkt AB. När det gäller personuppgifter du har lämnat via våra kontakt- och supportformulär har medarbetare som arbetar med ditt ärende, utvalda webbredaktörer och vår webbyrå åtkomst till dessa. Ovan nämnda medarbetare och webbredaktörer kan också få dina personuppgifter via e-post. Korrespondensen med dig sköts ofta via e-post, vilket gör att processen på detta sätt kan snabbas upp.

 

3.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter du skickar oss via våra kontakt- och supportformulär sparar vi på obestämd tid eller till dess att du begär att få dem raderade.

 Upp

 

 

4: Jobbansökningar

4.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

I våra ansökningsformulär på www.ivprodukt.se/jobb samlar vi in ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig angående jobbet du har sökt.

Vi samlar också in ditt CV och ditt personliga brev, antingen via bifogade filer eller som data du anger i formuläret. Dessa uppgifter sparar vi för att, baserat på din profil och dina erfarenheter, kunna ta beslut kring huruvida du går vidare i anställningsprocessen.

 

4.2 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras på säkra webbservrar och kan nås av utvalda personer inom IV Produkt AB via inloggning. När det gäller personuppgifter du har lämnat via våra ansökningsformulär visas de för och hanteras av medarbetare på IV Produkt som är inblandade i anställning på aktuell avdelning.

 

4.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter du skickar oss i samband med en jobbansökan sparar vi på obestämd tid eller till dess att du begär att få dem raderade, om inte annan lagstiftning kräver att vi sparar uppgifterna.

 Upp

 

 

5: Ändringar av integritetspolicy och övriga frågor

5.1 Ändringar av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy och ber dig därför att då och då läsa igenom den för att hålla dig uppdaterad. Aktuell integritetspolicy finns alltid på vår webbplats under www.ivprodukt.se/privacy.

Uppdateringar som innebär betydande förändring i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig om, innan de börjar gälla.

 

5.2 Övriga frågor och önskemål

Har du övriga frågor om din integritet, börja med att kontakta oss på privacy [at] ivprodukt.se.

Är du inte nöjd med hur vi tillgodoser dina önskemål har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

5.3 Integritetspolicyn uppdaterades senast

Integritetspolicyn började gälla den 9 maj 2018 och uppdaterades senast den 7 juni 2018.

 Upp