Du är här

Smart lösning förenklade
intransporten i äldre fastighet

Flerbostadshus
Kontor
Envistar Flex

I centrala Oslo löper paradgatan Karl Johans gate genom staden. På Karl Johans gate 2 installerades fyra Envistar Flex 300 med de integrerade kylaggregaten EcoCooler. Tack vare Easy Access-konceptet gick intransporten mycket smidigt.

Se filmen om hur Easy Access var den perfekta lösningen för den äldre byggnaden på Karl Johans gate i Oslo.

 

Fastigheten är byggd 1898 och vissa delar av byggnaden är K-märkta. Aggregaten placerades på en vind med begränsad takhöjd. Alla aggregatmoduler levererades uppdelade, i Easy Access-utförande. Installatören slapp därför göra åverkan på den gamla fasaden eller öppna upp taket. Modulerna fördes genom trånga passager till bakgården och vidare med hiss upp till vinden. Där hade nya fläktrum byggts.

"Energieffektiviteten hos de 20 år gamla aggregaten var dålig och det behövdes en uppgradering. På vinden installerades fyra Envistar Flex 300 med de integrerade kylaggregaten EcoCooler. I samråd med IV Produkts säljare tog vi fram en detaljerad plan för intransporten. Aggregaten levererades i mindre moduler i Easy Access-utförande," säger Antony Mukuria som är projektledare på Randem & Hübert AS.

Antony Mburu Kariuki Mukuria, Projektledare Randem & Hübert AS

Bra inomhusklimat

På bottenplan ligger butikslokaler och på övriga våningar finns det kontor. Med EcoCooler får hyresgästerna ett bra inomhusklimat med komfortkyla. Med denna lösning behövdes inga kylinstallationer utvändigt.

"Fläktarnas energianvändning är mycket lägre än tidigare. Temperaturverkningsgraden är nu över 82 %, vilket är mycket bättre än med de äldre aggregaten. Med EcoCooler har vi optimal kylning av lokalerna", konstaterar Antony Mukuria.

Transporteras in genom en vanlig dörr med bredden 90 cm.

 

Underlättar vardagen för installatören

  • Skräddarsydda moduler med minimala mått för att förenkla transport in till fläktrummet
  • Enklare och snabbare installationer med hjälp av smarta elkopplingar.
  • Stora tids- och kostnadsbesparingar

Vill du också byta ut ett äldre ventilationsaggregat?

Be om offert

 

Mer om produkterna i det här projektet

Tack till

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: