Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Så snabbt går det att räkna ut
energibesparing och payback

Ett äldre ventilationsaggregat som ser ut att vara i bra skick kan vara oväntat lönsamt att byta. Det är enkelt att räkna ut energibesparing och payback-tid vid utbyte av till exempel ett 90-talsaggregat.

Eftersom det är över 20 år gammalt finns det betydligt effektivare aggregat idag. För att räkna ut energibesparingen och payback-tiden görs en investeringskalkyl i IV Produkt Designer.

 

I filmen visar Bernd Hake hur du räknar ut energibesparing och payback inför ett aggregatsbyte

 

Jämförelse:

Äldre aggregat

 • Luftflöde: 5,3 m³/s
 • Remdrivna fläktar, SFP-värde: 3,5 kW/m³/s
 • Värmeåtervinnare, cirka 40 % återvinning
 • Drifttid: 3 500 timmar/år

På 90-talet användes oftast plattvärmeväxlare, batteriåtervinnare eller heatbanks som värmeåtervinnare. Vid installationen låg temperaturverkningsgraden runt 50 % och efter över 20 års drift kan den ha reducerats till cirka 40 %.

 

Nytt aggregat, Envistar Flex

 • Luftflöde: 5,3 m³/s
 • Roterande värmeväxlare
 • Temperaturverkningsgrad: 83 %
 • SFP-värde: 1,33 kW/m³/s
 • Energipris: 1,50 kr/kWh för el, 1,00 kr/kWh för värme
 • Installationskostnad: 750 000 kr
 • Minskad kostnad för underhåll i 20 år: 10 000 kr x 20 år = 200 000 kr
 • Energibesparing: 157 000 kWh/år
 • Payback-tid: 3 år
 • Ökning av fastighetsvärdet: 2,25 miljoner kr (ett ökat driftnetto på cirka 180 000 kr och avkastningskrav på 8 %)

 

Så här enkelt kan du räkna ut energibesparing och payback-tid för ditt utbyte av äldre ventilationsaggregat! Ladda ner underlaget som du kan ta med dig till fläktrummet för att skriva ner uppgifterna du behöver till en investeringskalkyl.

 

Följ oss gärna: