Du är här

Så snabbt går det att räkna ut
energibesparing och payback

Ett äldre ventilationsaggregat som ser ut att vara i bra skick kan vara oväntat lönsamt att byta. Det är enkelt att räkna ut energibesparing och payback-tid vid utbyte av till exempel ett 90-talsaggregat.

Eftersom det är över 20 år gammalt finns det betydligt effektivare aggregat idag. För att räkna ut energibesparingen och payback-tiden görs en investeringskalkyl i IV Produkt Designer.

 

I filmen visar Bernd Hake hur du räknar ut energibesparing och payback inför ett aggregatsbyte

 

Jämförelse:

Äldre aggregat

 • Luftflöde: 5,3 m³/s
 • Remdrivna fläktar, SFP-värde: 3,5 kW/m³/s
 • Värmeåtervinnare, cirka 40 % återvinning
 • Drifttid: 3 500 timmar/år

På 90-talet användes oftast plattvärmeväxlare, batteriåtervinnare eller heatbanks som värmeåtervinnare. Vid installationen låg temperaturverkningsgraden runt 50 % och efter över 20 års drift kan den ha reducerats till cirka 40 %.

 

Nytt aggregat, Envistar Flex

 • Luftflöde: 5,3 m³/s
 • Roterande värmeväxlare
 • Temperaturverkningsgrad: 83 %
 • SFP-värde: 1,33 kW/m³/s
 • Energipris: 1,50 kr/kWh för el, 1,00 kr/kWh för värme
 • Installationskostnad: 750 000 kr
 • Minskad kostnad för underhåll i 20 år: 10 000 kr x 20 år = 200 000 kr
 • Energibesparing: 157 000 kWh/år
 • Payback-tid: 3 år
 • Ökning av fastighetsvärdet: 2,25 miljoner kr (ett ökat driftnetto på cirka 180 000 kr och avkastningskrav på 8 %)

 

 

Följ oss gärna: