Du är här

FlexoPool

FlexoPool – avfuktningsaggregat för simhallar


FlexoPool lanserades i början av 1990-talet. Sedan dess har hundratals aggregat installerats i simhallar, SPA och äventyrsbad.

FlexoPool är utvecklat för nordiska klimatförhållanden med en systemlösning som ger maximal driftsäkerhet. Aggregaten kan levereras med funktionsprovad styrutrustning som ger möjligheter att koppla upp sig till fastighetens övervakningssystem (BMS).

För maximal värmeåtervinning kan FlexoPool, förutom värmeväxlaren, utrustas med värmepump som återvinner energin.

Att skapa ett bra inomhusklimat och spara energi i fuktiga miljöer är komplext. Vi har flera medarbetare med specialistkunskap inom detta område.

Kontakta gärna våra säljare för mer detaljerad hjälp och information.