Du är här

EcoCooler

Integrerat varvtalsstyrt DX-Kylaggregat med steglös kyleffekt


Med EcoCooler skapas helt nya möjligheter med luftburen kyla. Hela kylaggregatet sitter integrerat i luftbehandlingsaggregatet och finns till Envistar- och Flexomixserien.

Det integrerade kylaggregatet innebär ett nytt enklare installationstänkande. Du slipper kylmedelskylare placerade på taket och får mindre komplexa kylanläggningar.

Med EcoCooler får du en paketlösning, som alltid är provkörd och funktionstestad innan leverans. Det är en färdig, komplett CE-märkt kylinstallation. Detta innebär en leverantör och ett ansvar.

I vissa byggnader varierar luftflödet mycket, samtidigt som kraven på noggrann reglering av tilluftstemperaturen är höga. EcoCooler möter kraven genom steglös reglering av kyleffekten via frekvensomformare. Vår största modell av EcoCooler kan kyla luften steglöst från 2,4 – 8,60 m3/s.

 • Luftflöde 0,12 – 8,60 m3/s
 • 17 storlekar och flera effektvarianter
 • Kyleffekt 1,6 – 235 kW
 • COP 4 – 7
 • Optimal för stora variabla luftflöden VAV
 • Finns med kylåtervinning
 • Låg installationskostnad
 • Låg drift- och underhållskostnad
 • Kräver inga installationer utomhus
 • Steglös reglering
 • Korta bygglängder för enkel intransport och trånga installationsutrymmen
 • En leverantör, ett ansvar
 • Mått och vikt
 • Tekniska data

Bygg ditt aggregat
med EcoCooler

IV Produkt Designer är ett produktvalsprogram framtaget för IV Produkts luftbehandlingsaggregat. Programmet genererar aggregatritningar och uppgifter om prestanda, som kan exporteras i form av intelligenta filer till olika CAD-applikationer.

 

Ladda ner IV Produkt Designer

EcoCooler
broschyr

Ladda ner broschyrer och teknisk dokumentation i vår dokumentportal. Här hittar du även frågor och svar samt en kunskapsbank där vi publicerar tips, rekommendationer och mycket annat.

Ladda ner broschyr

mail