Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

NYA EcoCooler

Integrerat varvtalsstyrt DX-kylaggregat med steglös kyleffekt


Det integrerade kylaggregatet EcoCooler finns till aggregaten Envistar Top, Envistar Flex och Flexomix.

Aggregat med EcoCooler är alltid provkörda i vår testanläggning innan leverans. När EcoCooler är integrerat i luftbehandlingsaggregatet krävs betydligt mindre energi än när kylaggregatet är externt.

Vissa byggnader har stora variationer i luftflödet samtidigt som kraven på noggrann reglering av tilluftstemperaturen är höga. EcoCooler möter kraven genom steglös reglering av kyleffekten via frekvensomformare.

  • 8 storlekar till Envistar Top-serien, luftflöde 0,12–2,8 m3/s med kyleffekt 1,6–75 kW
  • 14 storlekar till Envistar Flex- och Flexomix-serien, luftflöde 0,22–10,4 m3/s med kyleffekt 3–260 kW
  • Komplett CE-märkt kylinstallation
  • Optimal för stora variabla luftflöden VAV
  • Finns med kylåtervinning
  • Mått och vikt
  • Prestanda och effektuppgifter

Nyhet – Nytt köldmedium med 78 % lägre GWP-värde

EcoCooler kan nu levereras med R454B som har 78% lägre GWP värde (Global Warming Potential) än R410A.

R454B har motsvarande prestanda, energieffektivitet och driftsäkerhet som R410A. EcoCooler* kommer vara tillgänglig med både R454B och R410A.

*Envistar Top storlek 17 och 22 levereras (leveransstart Q1 2024) med köldmedium R513A som ersätter R134a. R513A har 56 % lägre GWP-värde än R134a.

 

Steglös reglering

Vissa byggnader har stora variationer i luftflödet samtidigt som kraven på noggrann reglering av tilluftstemperaturen är höga. EcoCooler möter kraven genom steglös reglering av kyleffekten via frekvensomformare.

Fördelar med steglös reglering är:

  • lågt minflöde
  • bästa reglerbarhet

Diagrammet visar arbetsområdet för nya EcoCooler i den största storleken 1280.

 

Anpassade mått

När vi utvecklar produkter läggs stor vikt vid att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att transportera in dem i byggnaden. Där det är fysiskt möjligt har vi gjort moduldelarna så korta att de går in genom en öppning på 900 mm.

Med detta hoppas vi att vi har gjort det enklare för dig att få in aggregaten, till och med i trånga hissar.

 

Hur kyler man en byggnad på bästa sätt?

Vilket är det bästa sättet att kyla en byggnad på? I den här jämförelsen mellan fyra olika alternativ tittar vi bland annat på energieffektivitet, installationens komplexitet, ljudnivå och möjligheter som skapas beroende på kylanläggningens placering. Både installationer med och utan kylbafflar kan göras mer energieffektiva med hjälp av EcoCooler.

Läs jämförelsen här

Referenscase för EcoCooler

ICON i Växjö

Mitt i arenastaden sticker det nya landmärket ICON upp och blir stadens högsta byggnad. Vi har levererat samtliga luftbehandlingsaggregat till den nya uppstickaren.

Läs mer om projektet

 

Gekås i Ullared

Sveriges största besöksmål med närmare 5 miljoner besökare per år. Vi har levererat luftbehandlingsaggregaten till flera etapper av det ständigt expanderande besöksmålet.

Läs mer om projektet

 


Bygg ditt aggregat
med NYA EcoCooler

IV Produkt Designer är ett produktvalsprogram framtaget för IV Produkts luftbehandlingsaggregat. Programmet genererar aggregatritningar och uppgifter om prestanda, som kan exporteras i form av intelligenta filer till olika CAD-applikationer.

 

Ladda ner IV Produkt Designer

NYA EcoCooler
broschyr

Ladda ner broschyrer och teknisk dokumentation i vår dokumentportal. Här hittar du även frågor och svar samt en kunskapsbank där vi publicerar tips, rekommendationer och mycket annat.

Ladda ner broschyr

Följ oss gärna: