Du är här

IV Produkt Designer

Vi vill skapa en enklare vardag för konsulter, installatörer och entreprenörer. Vårt program IV Produkt Designer hjälper dig med projektering och dimensionering av luftbehandlingsaggregat.

Ladda ner senaste versionen av
IV Produkt Designer

Här kan du ladda ned den senaste versionen av IV Produkts produktvalsprogram IV Produkt Designer G3 305.26.1.0

Mer om IV Produkt Designer

Vad är IV Produkt Designer?

IV Produkt har under flera år producerat programvaror avsedda som ett hjälpmedel när du skall projektera och dimensionera ett luftbehandlingsaggregat.

IV Produkt Designer är ett produktvalsprogram framtaget för IV Produkts luftbehandlingsaggregat. IV Produkt Designer är enkelt och intuitivt. Programmet genererar måttsatta aggregatskisser som kan ses tredimensionellt ur olika vyer.

LCC, Livscykelenergikostnad

IV Produkt Designer innehåller också ett fristående LCC-beräkningsprogram.
Detta ger dig möjligheten att räkna ut energikostnaden för ditt befintliga luftbehandlingsaggregat. Bra hjälpmedel när du skall genomföra en Energideklaration.

 

Du hittar LCC-programmet längst ned i menyn i IV Produkt Designer.

Bygg ditt aggregat i IV Produkt Designer G3 och du får en måttsatt och färdig ritning med tekniska data innehållande SFPv-värden, temperaturverkningsgrad, ljuddata och mycket mer.

Programmet genererar en tredimensionell modell över luftbehandlingsaggregatet som kan importeras in i AutoCAD, (DXF).

Beskrivningstexter direkt från programmet

För varje projekt som körs i programmet finns det beskrivningstexter, AMA, som kan exporteras till ett Word-dokument. Beskrivningstexten är en dokumentation av aggregatet och ligger till grund för instruktioner, drift och underhåll och kan användas för att kopiera information till projekthandlingar.

 

Nyheter i senaste versionen

Version 305.26.1.0

Räkna ut energibesparing och payback

Med nya energiberäkningen Investeringskalkyl kan du enkelt räkna ut energibesparing och payback-tid för utbyten av ventilationsaggregat. Här finns också möjlighet att se hur fastighetsvärdet påverkas av investeringen. Du hittar kalkylen under Energifliken.

Nya rotorgeometrier med lägre tryckfall

Rotorer i aggregatstorlekarna 740, 850 och 980 har ny rotorgeometri; R20, R30, R40, R50 och R60. Dessa ger lägre tryckfall med bibehållen verkningsgrad.

Fler alternativ för teknisk data i utskrifter

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) är kylvärmepumpens genomsnittliga energieffektivitet vid luftkonditionering mätt över en säsong. Detta väljs för utskrift på tekniska data, under fliken verktyg.

Nya funktioner på ZON-styrningen

Zon-styrningen har nu fler valmöjligheter och uppdaterad layout.

 

Version 305.25.1.0

Nyheter för Envistar Top-serien

Tre nya storlekar: 17 (ersätter 16), 22 (ersätter 21) och 28 (helt ny).

Luftflödesområdet ökar från 2,0 till 2,8 m3/s.

Alla storlekar kan levereras med roterande värmeväxlare och motströmsvärmeväxlare.

Det integrerade kylaggregatet EcoCooler finns till samtliga storlekar, 04 till 28.

Den integrerade kylvärmepumpen ThermoCooler HP finns till storlekarna 06 till 28, med roterande värmeväxlare.

Nya, mer flexibla, placeringar av kanalanslutningar.

Alla konfigurationer kan väljas med konceptet Easy Access för att förenkla intransporten till fläktrummet.

Beräkningar av värme- och kylbatterier i kanal finns nu även för Envistar Top-serien.

Följ oss gärna: