Du är här

Home Concept FTX

Centralt placerade FTX-aggregat för renovering och nybyggnation av flerbostadshus


Home Concept lanserades 2011 och har blivit en stor succé! Idag försörjer aggregat ur serien ventilationen i fler än 300 000 lägenheter. Vi ser en tydlig ökning av centralt placerade FTX-aggregat i stället för ett aggregat i varje lägenhet. I och med detta är FTX-aggregatet lätt att styra och övervaka samt att hyresgästerna inte behöver störas vid service av aggregaten.

En balanserad från- och tilluftsventilation med högeffektiv värmeåtervinning skapar det bästa inomhusklimatet och ger den lägsta energianvändningen. Home Concept har anpassad styrutrustning för bostäder och ett stort urval av fläktar, motorer och värmeåtervinnare vilket ger bästa energioptimering.

Fler och fler väljer motströmsväxlare till bostadsprojekt, eftersom det inte finns någon risk för luktöverföring mellan från- och tilluft. Våra motströmsvärmeväxlare är utrustade med en unik, patenterad avfrostningsteknik – ODS. Den säkerställer högsta möjliga årstemperaturverkningsgrad utan att riskera att växlaren fryser och blockeras av is.

Läs mer om bostadsventilation


Bygg din
Home Concept FTX

IV Produkt Designer är ett produktvalsprogram framtaget för IV Produkts luftbehandlingsaggregat. Programmet genererar aggregatritningar och uppgifter om prestanda, som kan exporteras i form av intelligenta filer till olika CAD-applikationer.

 

Ladda ner IV Produkt Designer

Home Concept FTX
broschyr

Ladda ner broschyrer och teknisk dokumentation i vår dokumentportal. Här hittar du även frågor och svar samt en kunskapsbank där vi publicerar tips, rekommendationer och mycket annat.

Ladda ner broschyr

Följ oss gärna: