Du är här

Vi skapar bra inomhusklimat
och sparar energi

Sedan 1969 har vi specialiserat oss på att utveckla och tillverka energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Idag är vi marknadsledande och har branschens högsta utvecklingstakt.

Genom att tänka innovativt och hållbart skapar vi inomhusklimat som får människor att må bra samtidigt som vi sparar på jordens resurser. Med ett antal flexibla produktserier kan vi möta de flesta behov. I dag används våra luftbehandlingsaggregat i tusentals skolor, arbetsplatser, sjukhus, arenor och bostäder runt om i Europa.

 

Se vår företagsfilm från 2022!

Vi tänker i nya banor!

IV Produkt är ett privatägt företag i småländska Växjö som utvecklar och tillverkar innovativa lösningar för luftbehandling. Det har vi gjort sedan 1969. Idag är vi marknadsledande inom utveckling och tillverkning av luftbehandlingsaggregat. Den positionen har vi nått genom att ha den högsta utvecklingstakten inom vår bransch.

Vi erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter som gör det möjligt att återvinna energi och skapa ett bra inomhusklimat. Detta har varit vår filosofi under många år vilket har skapat stor framgång för oss med en genomsnittlig tillväxt på 12 % de senaste tio åren. 

Vårt fokus på livscykelkostnad (LCC) genomsyrar hela verksamheten, från produktutveckling till försäljning. Det är en naturlig del av vårt utvecklingsarbete. Målet är tydligt. Våra produkter ska ge dig som kund den lägsta sammantagna kostnaden för inköp, drift och service. Optimerad livscykelkostnad skapar dessutom ett högre fastighetsvärde. Ytterst handlar det om att vi tillsammans måste värna om miljön och jordens resurser.

Med vårt kompletta utbud av produkter och den långa erfarenhet vi byggt upp, kan vi hitta lösningar för luftbehandling som tillgodoser de flesta behov. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och strävar efter att göra det enkelt och tryggt för dig som kund att välja IV Produkt som din leverantör.

 

Långsiktiga samarbeten med kunder och leverantörer är viktiga för oss. Det är ett sätt för oss att spetsa våra krav ytterligare när vi utvecklar nya produkter och tillverkningssätt. Våra luftbehandlingsaggregat är testade och certifierade av Eurovent Certification, vilket innebär en trygghet för dig som kund. En självklar del av vårt kvalitets- och miljöarbete är att vi är ISO-certifierade enligt 9001 och 14001.

Det långsiktiga tänkandet avspeglar sig även tydligt i våra investeringar. Vi har gjort stora satsningar i lokaler för utvecklingslaboratorium, produktion, kontor samt ett utbildningscenter. För att effektivisera och öka kapaciteten har vi installerat den senaste tekniken inom produktionsmaskiner.

Vi på IV Produkt bidrar till något som alla bär ett stort ansvar för – vi sparar på jordens resurser. Det innebär att vi arbetar i en framtidsbransch och har ett viktigt uppdrag. 

Tveka inte att höra av dig till oss!
 

Vår affärsidé

IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

 

IV Produkt arbetar i en framtidsbransch. En historisk tillbakablick visar att det varit så ända sedan starten 1969. Vårt långsiktiga tänkande avspeglar sig i tydligt i de investeringar vi gjort för framtiden. Genom åren har vi genomfört stora satsningar på lokaler för utveckling, produktion, kontor och utbildning.

 • 1969

  Sju entreprenörer grundar företaget Industriventilation

 • 1980

  Exportverksamhet startas

 • 1981

  Skanska köper företaget

 • 1990

  Företaget flyttar in på Sjöuddevägen i Växjö

 • 1991

  Affärsidén formuleras:
  IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

  Idag står hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan. Många pratar om energieffektivitet och livscykelkostnad, begrepp som vi arbetade med på IV Produkt redan på tidigt 1990-tal och som vi då befäste i vår affärsidé.

 • 1993

  Egen säljorganisation bildas

 • 2005

  Alf och Mattias Sjöberg köper företaget

 • 2006

  Företaget byter namn från Industriventilation till IV Produkt

 • 2008

  Vi bygger ut med 1800 m2

 • 2011

  Företaget fortsätter växa och vi bygger ut med ytterligare 3700 m2

 • 2013

  Vi fortsätter växa och investerar för framtiden.

  Några av de satsningar som omfattas av vårt investeringsprogram på 120 MSEK är:
  • Investeringar i nya maskiner, bland annat en automatiserad plåtbearbetningslinje som tillverkar alla våra luckor och paneler till våra aggregat.

  • Nytt logistikcenter, där vi kan lasta och lossa allt material under tak samt lagerhålla kostnadseffektivt även vid en framtida tillväxt.

  • Uppbyggnad av ett Competence Center, en mötesplats för kunskap, konferenser och utbildningar.

  • Utveckling av ett Innovation Center där framtidens luftbehandlingsaggregat utvecklas och testas

 • 2014

  Dotterbolag bildas i Storbritannien, Norge och Tyskland

 • 2016

  Vårt investeringsprogram som inleddes 2013 slutförs och utvecklingstakten ökar markant.

  Tack vare vårt nya Competence Center kan vi genomföra fler och bättre utbildningar än någonsin.

 • 2016

  Mattias Sjöberg förvärvar resterande aktier och blir ensam ägare av bolaget

 • 2019

  Lagom till vårt 50-årsjubileum når vi en miljard i omsättning, ett mål som sattes 2013 och som vi tillsammans har arbetat hårt för ända sedan dess.

  50 years of air handling

  Med planer om bland annat nya investeringar och utökad produktion fortsätter vi nu mot vårt nya mål:
  två miljarder 2026!

Ledning

Mattias Sjöberg

VD

0470-75 88 60
070-630 75 33
mattias.sjoberg [at] ivprodukt.se

Björn Fredriksson

Försäljningschef Sverige

0470-75 88 44
070-692 88 44
bjorn.fredriksson [at] ivprodukt.se

Magnus Lind

SVP Sales & Marketing Europe

0470-75 89 62
070-558 73 31
magnus.lind [at] ivprodukt.se

Mattias Kjellsson

COO

0470-75 88 07
070-355 88 07
mattias.kjellsson [at] ivprodukt.se

Fredrik Wolff

Teknisk chef

0470-75 88 36
070-695 88 17
fredrik.wolff [at] ivprodukt.se

Helén Fransson

Ekonomichef

0470-75 88 04
070-686 88 04
helen.fransson [at] ivprodukt.se

 

 

Miljö & Kvalitet

Miljöfrågor står högt på dagordningen. Företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner lägger allt större vikt vid miljöaspekter i sina affärsrelationer. Det tycker vi är bra. På IV Produkt arbetar vi långsiktigt med att bygga en hållbar verksamhet som skapar värden för våra kunder. Genom våra produkter, vårt fokus på livscykelkostnad (LCC) och vårt sätt att agera bidrar vi till en mer hållbar värld, där vi sparar på jordens resurser. Som stöd för vårt arbete har vi kvalitetssäkrat verksamheten enligt ISO 9001 och infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vi tänker på miljön

 • På IV Produkt strävar vi efter att minimera belastningen på miljön och på människors hälsa. De produkter vi tillverkar ska bidra till en hållbar ekologisk utveckling.
 • Vi ska arbeta aktivt med miljöfrågorna i alla delar av verksamheten, till exempel genom information och utbildning. Förslag till förbättringar ska uppmuntras.
 • Vi ska minska störningar på miljön, bland annat genom att öka utnyttjandegraden av råvaror och energi samt minska mängden avfall.
 • Vårt arbete för miljö och hälsa ska överträffa det som anges i lagstiftning, regler, tillstånd och villkor. Det ska ske genom att vi regelbundet granskar verksamheten ur miljöskyddssynpunkt och föreslår förbättringar av processer, produkter, materialval, organisation och rutiner.
 • Inför beslut om investeringar, ny- och ombyggnader eller andra förändringar, beaktar vi miljö- och hälsofrågor, risker och konsekvenser.
 • Vi ska snabbt handlägga alla miljöärenden. Berörda parter ska vara underrättade och vi ska främja en öppen dialog och hålla kunskap om miljöskydd lättillgänglig.
 • Vi ska sträva efter att ständigt utveckla våra produkter så att påverkan på miljö och hälsa minimeras, under hela livscykeln.

Vad vi kan påverka

Grunden för miljöarbetet ligger i att varje avdelning identifierar olika miljöaspekter. Utifrån detta fastställer företagsledningen de miljöaspekter som ska ingå i vårt miljöledningsprogram. Miljöaspekterna beaktas fortlöpande och alltid i samband med konstruktion, utveckling och inköp av produkter och komponenter.

 

Utbildning och uppföljning

Vårt miljöledningssystem hålls levande i samband med företagsledningens genomgångar. För att ytterligare säkerhetsställa miljöarbetet genomför vi löpande utbildningar i miljöfrågor. Utbildningarna anpassas till våra olika arbetsområden, för att vi ska uppnå optimal effekt.

Prioriterade områden

IV Produkt har fastställt fem viktiga områden där vi kan styra vår miljöpåverkan:

 • Energiåterföring
 • Kemikalier
 • Utnyttjande av råvaror
 • Källsorteringssystem
 • Godstransporter

Kvalitet i alla led

Kvalitetstänkandet genomsyrar allt arbete på IV Produkt. Vi ska förknippas med kvalitet när det gäller tillverkning, marknadsföring och kundservice. Genom att vara tydliga i våra offerter skapar vi trygghet och förtroende. Vi går igenom tekniska och ekonomiska specifikationer med kunden för att undvika missförstånd. Finns det önskemål om specialanpassningar tillsätter vi specialkompetens. När ordern tas emot kontrolleras den och eventuella avvikelser godkänns och signeras av teknikavdelningen. När allt är klart får kunden ett ordererkännande där IV Produkt meddelar att vi kan utföra ordern enligt kundens önskemål.

Vår målsättning är att alltid konstruera in kvalitet när vi utvecklar nya produkter. Tekniska lösningar där vi kan verifiera tillförlitligheten prioriteras och produktsäkerhet såväl som miljöaspekter beaktas fortlöpande under konstruktionsarbetet. Genom att fokusera på livscykelkostnaden skapar vi hållbara värden för kunden samtidigt som vi sparar på jordens resurser.

Relaterade dokument

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001

Läs vår Miljöpolicy

Läs vår Kvalitetspolicy

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport 2023 (.pdf)

 

Vårt sätt att vara

På IV Produkt har vi bestämt oss för att göra skillnad för våra kunder och för miljön. Det har vi brutit ner i ett antal värderingar som styr vårt sätt att vara mot varandra, mot våra kunder och leverantörer och mot övriga samhället.

Innovativ

Vi vågar tänka i nya banor och vill alltid förbättra våra produkter och arbetsmetoder. Genom att hitta egna och oväntade lösningar leder vi utvecklingen i stället för att följa den.

 

Pålitlig

Du kan lita på oss. Vare sig du är kund, medarbetare eller leverantör står IV Produkt för trygghet.

 

Långsiktig

IV Produkt är inte som andra företag.

Eftersom ägarna finns mitt i verksamheten präglas besluten av långsiktighet. Detta säkerställer att vi inte bara är framgångsrika idag utan en stark aktör även i framtiden.

Omtänksam

På IV Produkt bryr vi oss om varandra och vår omvärld. Med hjälp av våra produkter bidrar vi till en mer hållbar värld genom att spara på jordens resurser.

 

Värdeskapande

På IV Produkt skapar vi mervärde. Genom miljö- och energieffektiva lösningar skapar vi värdefulla erbjudanden, som gör skillnad för våra kunder och vårt samhälle.

 

Engagerad

På IV Produkt ställer vi höga krav på oss själva och vill överträffa förväntningar i allt vi gör. Vi värdesätter ansvarstagande och genom att dela med oss av kunskaper växer vi tillsammans.

Press

Här hittar du bland annat bilder, logotyper och länkar till våra sociala kanaler.

Följ oss

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Prenumerera på vår kanal på YouTube

 

Kontakta pressansvarig

Mattias Sjöberg
VD

0470-75 88 60
070-630 75 33
mattias.sjoberg [at] ivprodukt.se

 

Logotyp och bilder

Bilder får ej användas utan IV Produkts godkännande. För godkännande, bilder i andra filformat/storlekar eller övriga frågor, vänligen kontakta pressansvarig.

 

Logotyp

Vi vill att vår logotyp ska synas och inte försvinna bland kringliggande objekt. Därför ska den publiceras mot enfärgad ljus bakgrund med en frizon motsvarande höjden av bokstaven P i PRODUKT.

Logo
.png .eps
Logo med payoff
.png .eps
Exempel på frizon

 

VD och huvudkontor

Flygbild, huvudkontor, Växjö

 

Mattias Sjöberg, VD Huvudkontor, Växjö
Flygbild, huvudkontor, Växjö Huvudkontor, Växjö

 

 

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en framtidsbransch?

Det är viktigt att våra medarbetare trivs, har roligt och känner stolthet över att jobba på IV Produkt. Som privatägt bolag arbetar vi långsiktigt och strävar efter att skapa ett bra arbetsklimat där varje individ får möjlighet att växa. IV Produkt har expanderat kraftigt de senaste åren och vi söker alltid engagerade och kompetenta medarbetare. Vill du vara med och utveckla IV Produkt?

 

Spontanansökan

Är du intresserad av att arbeta hos oss men hittar inget ledigt jobb just nu? Skicka gärna en spontanansökan!

 

För dig som är student

Här finns all information för dig som är intresserad av praktik eller om du vill genomföra ett spännande projekt eller examensarbete hos oss och studerar just nu på gymnasium, högskola/universitet eller yrkeshögskola.

För studenter
 

Logga in och prenumerera

Logga in om du har sparat dina uppgifter eller prenumerera för uppdateringar om nya tjänster.

 

Följ oss gärna: