Du är här

ThermoCooler HP

Integrerad kylvärmepump med steglös kyl- och värmeeffekt


Den reversibla värmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Top- och Envistar Flex-aggregat.

Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingsaggregatet. Detta medför att du får en totallösning för värmning av ventilationsluft och komfortkyla i ett aggregat. Eftersom allt är integrerat i luftbehandlingsaggregatet behövs i de flesta fall varken eftervärmningsbatteri, shuntgrupper eller kylinstallationer utomhus.

Installationen är komplett, CE-märkt och som alltid provkörd i vår testanläggning innan leverans. Ett aggregat med integrerad kylvärmepump är mer energieffektivt än en traditionell kylinstallation med externt kylaggregat och värmebatteri.

 

 • Envistar Top med ThermoCooler HP luftflöde 0,25–2,8 m3/s,
  kyleffekt 3–49 kW
 • Envistar Flex med ThermoCooler HP luftflöde 0,25–10,4 m3/s,
  kyleffekt 3–175 kW
 • Högt EER (COP) upp till 6,0 i kylfallet
 • Högt COP 6–15 i värmefallet, beroende på utetemperatur
 • Optimal för stora variabla luftflöden – VAV
 • Behöver ingen avfrostning
 • Låga installations- och driftskostnader
 • Mått och vikt
 • Prestanda och effektuppgifter

Nyhet – Nytt köldmedium med 78 % lägre GWP-värde

ThermoCooler HP kan nu levereras med R454B som har 78% lägre GWP värde (Global Warming Potential) än R410A.

R454B har motsvarande prestanda, energieffektivitet och driftsäkerhet som R410A. ThermoCooler HP kommer vara tillgänglig med både R454B och R410A.

(R454B – leveransstart Q1 2024)

 

Tänk om ...

Tänk om installationen för kyla och tillsatsvärme för ventilation integreras i luftbehandlingsaggregaten i stället för att vara separata installationer. Då behövs inga kostsamma och utrymmeskrävande shuntgrupper eller rördragningar. Då kan takytan utnyttjas till något trevligare än installationer. Fastigheten blir mer attraktiv, utrymme frigörs, värdet stiger och hyresintäkterna ökar.

Behöver ni tänka om i ert projekt?

 

Nyhet: ThermoCooler HP kan nu även integreras i Envistar Top. Se exempel i filmen nedan:

Envistar Top

Steglös reglering

I vissa byggnader varierar luftflödet mycket, samtidigt som kraven på noggrann reglering av tilluftstemperaturen är höga. ThermoCooler HP möter kraven genom steglös reglering av kyl- och värmeeffekt via frekvensomformare.

Fördelar med steglös reglering är:

 • lågt minflöde
 • bästa reglerbarhet

Exemplet visar Envistar Flex med ThermoCooler HP i storlek 1280.

 

Enkel intransport av Envistar Flex
med ThermoCooler HP

Tack vare smarta lösningar för delning av den roterande värmeväxlaren och kylvärmepumpen ThermoCooler HP transporteras detta stora aggregat enkelt in genom en vanlig dörr. Se filmen för att få veta hur det gick till och få några smarta tips på vägen!

 • Luftflöde: 4,5 m3/s
 • Aggregatmått (färdigmonterat): B 2220 x H 2465 x L 3760 mm
 • Delas i: 11 moduler
 • Dörrmått: 2100 x 900 mm

 

Tillräckligt även på vintern

En kall vinterdag vid -20 °C klarar IV Produkts aggregat med ThermoCooler HP att blåsa in en tilluftstemperatur på 20 °C vid en frånluftstemperatur på 22 °C utan att tillsätta eftervärme.

Om rotorn har en verkningsgrad på 83 % kan kylvärmepumpen ThermoCooler HP tillsammans med rotorn nå en torr temperaturverkningsgrad över 90 % exklusive elen från kompressorn.

Referenscase för ThermoCooler HP

Ett möte som gjorde skillnad

En kontorsfastighet i Göteborg behövde utöka sin ventilation och komfortkyla fanns med i projektplanen. I slutändan blev lösningen något helt annat än en traditionell installation.

Läs mer om projektet

 

Byggnadens arkitektur kunde bevaras

Till Tingshuset centrala Lidköping ger ThermoCooler HP bästa inomhusklimatet året runt till lägsta driftskostnad.

Läs mer om projektet

 


Bygg ditt aggregat
med ThermoCooler HP

IV Produkt Designer är ett produktvalsprogram framtaget för IV Produkts luftbehandlingsaggregat. Programmet genererar aggregatritningar och uppgifter om prestanda, som kan exporteras i form av intelligenta filer till olika CAD-applikationer.

 

Ladda ner IV Produkt Designer

ThermoCooler HP
broschyr

Ladda ner broschyrer och teknisk dokumentation i vår dokumentportal. Här hittar du även frågor och svar samt en kunskapsbank där vi publicerar tips, rekommendationer och mycket annat.

Ladda ner broschyr

Följ oss gärna: