Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Home Concept EcoHeater

Frånluftsvärmepump för energieffektivisering av flerbostadshus


Majoriteten av befintliga flerbostadshus har endast ett frånluftssystem (F-system). I de fall då det inte är aktuellt med ett till- och frånluftsystem (FTX) finns möjligheten att återvinna energi ur frånluften.

EcoHeater är ett frånluftsaggregat med integrerad värmepump. Kompressorn är varvtalsstyrd med frekvensomformare vilket innebär att EcoHeater alltid anpassar sig efter den energimängd som finns tillgänglig att återvinna. När hyresgästerna lagar mat eller duschar återvinner EcoHeater även den extraenergi som uppstår vid högre fuktinnehåll och vid ökat luftflöde. Detta är unikt för EcoHeater.

EcoHeater ger dig en enkel installation och stor energibesparing.

  • Enklare och mindre kostsam installation än att installera tilluftskanaler
  • Ger energibesparing jämförbar med konvertering till ett FTX-system
  • Installationen stör inte hyresgästerna
  • Klarar 6–60 lägenheter/aggregat
  • Luftflöde 0,2–3,0 m3/s
  • 6 storlekar
  • Mått och vikt
  • Prestanda och effektuppgifter

 

Anpassade modulmått för att underlätta intransport

När vi utvecklar produkter läggs stor vikt vid att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att transportera in dem i byggnaden. Där det är fysiskt möjligt har vi gjort moduldelarna så korta att de går in genom en öppning på 900 mm.

Med detta hoppas vi att vi har gjort det enklare för dig att få in aggregaten, till och med i trånga hissar.

Två i ett

Traditionellt har fastighetsägare som önskat återvinna energi ur frånluften varit hänvisade till att köpa värmepump och frånluftsaggregat var för sig och från olika leverantörer. Med nya EcoHeater har vi skapat ett prefabricerat och högeffektivt frånluftsaggregat med integrerad värmepump.

Du får en komplett enhet, från en leverantör, med styrutrustning skräddarsydd för flerbostadshus.

 

Unik anpassningsförmåga

Kompressorn är varvtalsstyrd med frekvensomformare vilket innebär att EcoHeater alltid anpassar sig efter den energimängd som finns tillgänglig att återvinna.

När hyresgästerna lagar mat eller duschar återvinner EcoHeater även den extraenergi som uppstår vid högre fuktinnehåll och vid ökat luftflöde.

Detta är unikt för EcoHeater!

Smart ventilation ökar fastighetsvärdet

Genom att installera Home Concept EcoHeater i en byggnad sparas energi vilket innebär lägre driftskostnader.

Filmen här visar dig hur modellen ser ut och ger ett exempel på hur smart ventilation kan öka fastighetsvärdet.

Läs artikeln

Principskisser för rörinkoppling av EcoHeater

Vi har samlat flera olika principskisser för rörinkoppling av EcoHeater på vår dokumentationssida.

I det här exemplet parallellinkopplas EcoHeater över tillopp och retur på radiatorkrets.

Se fler principskisser

 

Referenscase för EcoHeater

Snabb installation

Bostadsrättsföreningen Skvallertorget i centrala Kalmar ville energieffektivisera fastigheten och valde EcoHeater.

Läs mer om projektet

 

Förberedda för framtiden

Samtliga 17 trapphus med 10 våningar i området Andersberg i Halmstad har etappvis försetts med EcoHeater.

Läs mer om projektet

 

 


Bygg din
Home Concept EcoHeater

IV Produkt Designer är ett produktvalsprogram framtaget för IV Produkts luftbehandlingsaggregat. Programmet genererar aggregatritningar och uppgifter om prestanda, som kan exporteras i form av intelligenta filer till olika CAD-applikationer.

 

Ladda ner IV Produkt Designer

Home Concept EcoHeater
broschyr

Ladda ner broschyrer och teknisk dokumentation i vår dokumentportal. Här hittar du även frågor och svar samt en kunskapsbank där vi publicerar tips, rekommendationer och mycket annat.

Ladda ner broschyr

Följ oss gärna: