Du är här

Marknadens bredaste sortiment
av ventilationsaggregat

IV Produkt erbjuder marknadens mest kompletta sortiment av luftbehandlingsaggregat

Ur ett produktionsperspektiv är det enklare att tillverka luftbehandlingsaggregat i ett fåtal storlekar och modeller med begränsade skillnader. Men på IV Produkt har vi valt att vara bäst i fläktrummet. Vi vet att det krävs ett brett sortiment för att kunna tillgodose olika behov och möjliggöra optimal energieffektivitet.

Läs mer om våra olika produktserier eller kontakta oss, så tar vi fram en lösning som passar ditt projekt.

Våra produkter anpassade efter dina behov!

Envistar®

Envistar-serien består av modellerna Top, Compact och Flex. Integrerad styrutrustning ger ett komplett aggregat som är funktionstestat och färdigt att driftsättas. Aggregaten kommunicerar enkelt med överordnade system vilket underlättar handhavande och support. Aggregaten är utvecklade med tanke på låga installations- och driftkostnader. Envistar-serien kan användas i alla typer av fastigheter exempelvis skolor, kontor, hotell, köpcentrum, industrier och sjukhus.

Envistar Top

I cirka 70 procent av anläggningar med luftflödesområde upp till 2,8 m³/s passar det bäst med kanalanslutning i toppen.

Läs mer

Envistar Compact

Med sina kompakta mått passar Envistar Compact utmärkt i trånga utrymmen.

Läs mer

Envistar Flex

Serien har ett stort urval av fläktar, motorer och återvinnare, vilket skapar goda förutsättningar för energioptimerad luftbehandling.

Läs mer

Home Concept

Vi vill vara med och energieffektivisera Europas bostäder genom innovativa lösningar för luftbehandling. Därför har vi tagit fram ett skräddarsytt koncept för flerbostadshus. Home Concept är avsett både för renovering och nybyggnation.

Home Concept FTX

Centralt placerade FTX-aggregat för renovering och nybyggnation av flerbostadshus

Läs mer

Home Concept EcoHeater

En serie frånluftsaggregat med integrerad värmepump för energieffektivisering av flerbostadshus

Läs mer

Flexomix®

Flexomix är utvecklat för att möta dagens och framtidens krav på energieffektiv ventilation. För att uppnå en optimal luftbehandling är det viktigt att kunna anpassa aggregaten efter fläktrummens olika förutsättningar. Flexomix finns i hela 26 storlekar som möjliggör bästa energieffektivitet oavsett utrymme. Aggregaten är anpassade för komfortventilation av lokaler och passar till de flesta typer av fastigheter, till exempel skolor, kontor, hotell, köpcentrum, industrier och sjukhus.

Flexomix

Flexomix är utvecklat för att möta dagens och framtidens krav på energieffektiv ventilation.

Läs mer

Integrerade kylaggregat och kylvärmepumpar

Våra integrerade kylaggregat och kylvärmepumpar ger en totallösning för ventilation och komfortkyla. Alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingsaggregatet, vilket gör installationen enkel och utan kylmedelkylare på taket. De kräver dessutom betydligt mindre energi än externa aggregat. Kylvärmepumpen ThermoCooler HP värmer även ventilationsluften. EcoCooler och ThermoCooler HP ger en komplett CE-märkt installation som alltid är provkörd och funktionstestad innan leverans.

NYA EcoCooler

EcoCooler är ett kylaggregat som styrs av frekvensomformare vilket innebär att vår största modell kan kyla luften steglöst från 2,0–10,4 m3/s.

Läs mer

ThermoCooler HP

ThermoCooler HP är en kylvärmepump som steglöst både värmer ventilationsluften och – likt EcoCooler – kyler den.

Läs mer

FlexoPool®

I simhallar är det nödvändigt att avfuktningssystemet är väl dimensionerat och har hög driftsäkerhet. FlexoPool är skräddarsytt för att skapa ett bra inomhusklimat i simhallar, SPA och äventyrsbad.

FlexoPool

FlexoPool är skräddarsytt för att skapa ett bra inomhusklimat i simhallar, SPA och äventyrsbad.

Läs mer

Följ oss gärna: