Du är här

Ny kunskapsartikel om dimensionering
av kyla i luftbehandlingsaggregat

Vid dimensionering av kylaggregat är det många som utgår ifrån uppmätt högsta temperatur vid en viss tidpunkt och uppmätt högsta relativa fukt vid en annan tidpunkt. De här två högstavärden uppstår oftast inte vid samma tidpunkt. Det resulterar i ett överdimensionerat kylaggregat som är kostsamt, som får sämre reglermöjlighet och lägre verkningsgrad. Det är som att köpa en stor buss när du egentligen bara behöver en bil.

Vad rekommenderas att göra istället? Hur används temperatur och relativ luftfuktighet för att få en bra storlek på luftbehandlingsaggregatet? Läs mer i vår kunskapsartikel om hur du kan göra för en driftsäker och energi- och kostnadseffektiv dimensionering. Trevlig läsning!

 


Följ oss gärna: