Du är här

Sänkte energianvändningen med 85 000 kWh/år

Fastighetsägaren Emilshus fick snabbt en kalkyl över payback-tiden för ett byte av ventilationsaggregatet i den här kontorsfastigheten. Den beräknade energibesparingen på 85 000 kWh/år gjorde beslutet att investera i detta enkelt.

Utöver att spara energi skapar det nya luftbehandlingsaggregatet även ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna.

Dessutom innebär en så stor energibesparing en minskning av det negativa klimatavtrycket från alla inblandade parter, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Läs hela referenscaset

 


Följ oss gärna: