Du är här

Smart ventilationstänk med nya kylvärmepumpen ThermoCooler HP

Vi lanserar en integrerad kylvärmepump som både förenklar installationerna och sänker driftskostnaderna.

Efter mycket beräkningar, forskning, omfattande fälttester och noggranna mätningar i vårt Innovation Center är vi nu redo att lansera den nya produkten ThermoCooler HP. ThermoCooler HP är en kylvärmepump, som är integrerad i aggregatserien Envistar Flex.

Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingsaggregatet. Detta medför en totallösning för värmning av ventilationsluft och komfortkyla i ett aggregat. Eftersom allt är integrerat i luftbehandlingsaggregatet behövs varken eftervärmningsbatteri, shuntgrupper eller kylinstallationer utomhus. ThermoCooler HP är energieffektiv både i kylfallet vid varma temperaturer och när temperaturerna börjar sjunka neråt minusgrader.

 

Tillräckligt även på vintern

En kall vinterdag vid -20 °C klarar IV Produkts aggregat med ThermoCooler HP att blåsa in en tilluftstemperatur på 20 °C vid en frånluftstemperatur på 22 °C utan att tillsätta eftervärme. Om rotorn har en verkningsgrad på 83 % kan kylvärmepumpen ThermoCooler HP tillsammans med rotorn nå en torr temperaturverkningsgrad över 90 % exklusive elen från kompressorn.

 

Fördelar i alla led

Kylvärmepumpen ThermoCooler HP transporteras in genom hiss

Intransport. När IV Produkt utvecklar produkter läggs stor vikt vid att det ska vara enkelt att transportera in dem i byggnaden. Därför är ThermoCooler HP konstruerad i en separat moduldel som går in i en öppning på 900 mm.

 

Kylvärmepumpen ThermoCooler HP skapar enklare installationer

Installation. I och med att hela installationen för kyla och tillsatsvärme för ventilation finns integrerad i aggregatet behövs inga kostsamma och utrymmeskrävande shuntgrupper och rördragningar. Ansvaret för installationen bärs av en leverantör i stället för flera olika.

 

Kylvärmepumpen ThermoCooler HP ger lägre driftkostnader för kyla och värme

Drift. Eftersom ThermoCooler HP inte behöver avfrostas får kompressorerna och batterierna en längre livslängd. Driftkostnaderna för kyla och värme blir betydligt lägre jämfört med en traditionell installation med shuntgrupper, kylmedelskylare och vätskekylare.

 

Kylvärmepumpen ThermoCooler HP skapar takytor som ökar fastighetsvärdet

Värdeökning. Med kylvärmepumpen ThermoCooler HP frigörs yta på taket vilket skapar en femte fasad. Takytan kan utnyttjas till en trevlig terrass med oändliga möjligheter. Fastigheten blir mer attraktiv, utrymme frigörs, värdet stiger och hyresintäkterna ökar.

 

ThermoCooler HP – Integrerad kylvärmepump

  • 11 storlekar, luftflöde 0,25–10 m3/s
  • Sparar golv- och takyta – ökar fastighetsvärdet
  • Låg installations-, drifts- och underhållskostnad
  • En leverantör, ett ansvar

 

Läs mer om
ThermoCooler HP


Gillade du innehållet?
Dela gärna den här sidan!

 

Följ oss gärna: