Du är här

Bostadsventilation

Energieffektiv FTX-lösning

Envistar Home Concept är en serie centralt placerade, högeffektiva FTX-aggregat som är skräddarsydda för flerbostadshus. Med specialanpassad styrutrustning och ett stort urval av fläktar, motorer och värmeåtervinnare finns alla förutsättningar för energioptimerad luftbehandling.

Enkelt ägande

Har du behov av att förbättra ventilationen i din fastighet eller håller du kanske på med en nybyggnation? Då är vår rekommendation aggregat från Envistar Home Concept, som är skräddarsydda för flerbostadshus.

Den centrala placeringen av aggregatet förenklar service och övervakning. Det minskar dina kostnader och du behöver inte störa hyresgästerna vid service.

Högeffektiv

Med högeffektivt menar vi att värmeåtervinningen ska vara över 80 %, torr temperaturverkningsgrad. Dessutom har fläktarna som driver aggregatet ett mycket lågt SFPv-värde. Boverkets råd för SFPv-värde är 2,0 kW/m3/s, medan vi rekommenderar ett värde som är mindre än.

Fördelar

 • Centralt placerat
 • Specialanpassad styrutrustning för flerbostadshus
 • Hög grad av värmeåtervinning
 • Komponenter med låga tryckfall
 • Eleffektiva fläktar, lågt SFPv-värde
 • Klarar 6–160 lägenheter/aggregat
 • Enkelt för fastighetsägaren, installatören och hyresgästen

F-system, frånluftssystem utan värmeåtervinning

 

Friskluft tas in via spaltventiler i fönsterramarna. Frånluften tas ut genom ventiler i badrum och kök. Värmen i detta system återvinns inte utanförsvinner rakt ut via en frånluftsfläkt.

Fördelar

 • Enkelt kanalsystem

Nackdelar

 • Ingen återvinning medför att mycket energi går till spillo
 • Komplicerad åtkomst för filterbyte och rengöring av spaltventiler
 • Kallt och dragigt
 • Klarar ej Boverkets krav för renovering och nybyggnation

Frånluftsaggregat med återvinning via extern värmepump

 

Friskluft tas in via spaltventiler i fönsterramarna. Frånluften tas ut genom ventiler i badrum och kök. Värmen i detta system återvinns genom en extern värmepump som sammankopplas med frånluftsaggregatet med ett brinesystem.

Fördelar

 • Enkelt kanalsystem
 • Värmeåtervinning i frånluften

Nackdelar

 • Två värmeväxlingar innebär sämre verkningsgrad. Från luft till brine samt brine till värmepump
 • Brinesystem med kall vätska medför avluftnings- och korrosionsproblematik samt kräver kondensisolering
 • Flera olika styrsystem ska samordnas

Äldre centralt placerat FTX-aggregat med batterivärmeväxlare, plattvärmeväxlare eller heatpipe

 

Fördelar

 • Enkel åtkomst för filterbyte och service. Exempelvis 30 lägenheter = 1 aggregat vilket medför 2 fläktar och 2 filter
 • Central styrning och övervakning
 • Skilda luftvägar, ingen risk för luktöverföring mellan från- och tilluft

Nackdelar

 • Fläktar med låg verkningsgrad, oftast remdrivna, och med hög underhållskostnad
 • Låg värmeåtervinningsgrad, 40–55%

Lägenhetsaggregat, FTX med värmeåtervinning

 

Fördelar

 • Värmeåtervinning

Nackdelar

 • Många aggregat ger stor underhållskostnad. Exempelvis 30 lägenheter = 30 aggregat vilket medför 60 fläktar och 60 filter
 • Komplicerad åtkomst för filterbyte
 • Risk för störande ljud
 • Dyrare installation än centralaggregat