Du är här

Inomhusklimatet påverkar prestationsförmågan

Varma somrar och kalla vintrar är något som många önskar sig. Förutom när det kommer till inomhusklimatet på arbetsplatsen. Människans välmående och förmåga att prestera optimalt påverkas mycket av inneklimatet.

 

Produktiviteten ökar betydligt med rätt temperatur

Arbetsmiljöverket rekommenderar att lufttemperaturen vid stillasittande arbete ska ligga från 20–23 grader vintertid och 20–26 grader sommartid. Vid operativt arbete bör temperaturen inte understiga 18 grader och inte överstiga 24 grader.

Utanför spannet för rekommenderad temperatur påverkas människan negativt. En hög temperatur, som är vanlig på många arbetsplatser under sommaren, sänker prestationen, orsakar trötthet och bidrar till koncentrationssvårigheter. Höga temperaturer är också en fysisk belastning för hjärtat. Tungt arbete i kombination med höga temperaturer och dåligt inomhusklimat kan därför vara en skadlig arbetssituation.

Förutom att hålla rätt temperatur är det viktigt att tänka på att luften ska vara av bra kvalité för att hålla prestationsnivån på topp. Ett bra inomhusklimat bör vara en självklarhet i alla våra skolor, bostäder och arbetsplatser.

Prestationsförmåga - Graf

Vid en temperatur på 25 grader minskar produktiviteten vid fysiskt arbete med 10 % eller mer.

 

Industri med optimerad temperatur ökar lönsamheten

I dag är det så gott som självklart med luftkonditionering i bilen och det blir allt vanligare på kontor och i butiker, men inom industrin är det fortfarande ganska ovanligt. Men kanske är det där det är som mest lönsamt med ett bra inomhusklimat?

Bra inomhusklimat ökar inte bara lönsamheten utan skapar även trivsel och ger en bättre hälsa.

Ett exempel från en montageindustri där luften kyls och värms med luft visar att produktiviteten minskar med minst 10 % om temperaturen är 25 grader i stället för 20.

Hur stor är då merkostnaden för integrerad kyla vid nyinstallation? Produktionslokalen är i exemplet 12 000 kvm och har ett luftflöde på 28 m3/s. Fyra luftbehandlingsaggregat med det integrerade kylaggregatet EcoCooler från IV Produkt medför en tillkommande installationskostnad för kylaggregaten på cirka 1,5 Mkr och en driftskostnad om cirka 50 000 kr⁠/⁠år.

Om vi tittar på vad det kostar industrin med ett för varmt inomhusklimat utan kyla under en månads tid, så är det så mycket som 2,2 Mkr i ökad lönekostnad. Den ökade lönekostnaden är för den övertid som krävs för att ersätta produktionsbortfallet för att upprätthålla leveranssäkerheten.

Investeringen för kylda produktionslokaler betalar sig på mindre än ett år samtidigt som människorna mår bättre, enligt exemplet.

 

 
Exempel montageindustri
Yta 12 000 kvm
Luftflöde 28 m3/s
Driftskostnad, kyla 50 000 kr/år
Anställda 250
Merkostnader utan kyla
Övertid 17 h/person
Kostnad för övertid 510 kr/h
Total merkostnad för lägre produktivitet cirka 2,2 Mkr
Integrerad kyla
Installationskostnad 1,5 Mkr
Payback-tid 8 månader

Följ oss gärna: