Du är här

Fördelar med IV Produkt Cloud

IV Produkt Cloud hjälper dig att hålla koll på dina ventilationsaggregat, oavsett var du befinner dig i världen.

Molntjänsten underlättar service, support och driftsättning och du kan enkelt ansluta dig via din dator, smartphone eller surfplatta. I den här artikeln visar vi några exempel på hur IV Produkt Cloud kan underlätta din vardag.
 

IV Produkt Cloud

 

Se flera av fördelarna med molntjänsten IV Produkt Cloud i den här filmen.

 

Exempel 1:

Behovsstyrning av luftflöde genom CO2-givare

Under driftsättningen av ett ventilationsaggregat från IV Produkt ringer serviceteknikern Peter till IV Produkts support för att få hjälp att installera en CO2-givare. Kunden vill att luftflödet ska öka vid ett CO2-värde på över 800 ppm. Aggregatet är inte beställt med den lösningen men serviceteknikern har förberett genom att sätta dit en givare.

IV Produkt Cloud fungerar parallellt med ett BMS-system

Luftbehandlingsaggregatet är uppkopplat mot ett BMS-system och till internet, men inte ännu mot IV Produkt Cloud. BMS-systemet är byggnadens egna system för fastighetsautomation, vilket inte är åtkomligt för IV Produkt. IV Produkt Cloud fungerar parallellt med ett BMS-system, och genom att ansluta även till IV Produkt Cloud kan supporten enkelt koppla upp sig mot aggregatet och hjälpa serviceteknikern med CO2-givaren.

Serviceteknikern anger aggregatets ordernummer och IV Produkts support kopplar upp sig på aggregatet för att snabbt lägga till funktionen i styrenheten.

Tack vare uppkopplingen mot IV Produkt Cloud kunde funktionen för CO2-styrning av luftflödet enkelt aktiveras.
 

Exempel 2:

Sänkning av temperaturen på kontoret genom ventilationsaggregatet

I en kontorsbyggnad konstaterar Anna och hennes kollega att det är för varmt. Hon ringer till deras servicebolag för att be dem komma förbi och sänka temperaturen.

Serviceteknikern Peter är hos en kund på andra sidan stan och har svårt att hinna med ett besök samma dag. De kommer fram till att ventilationsaggregatet kopplades upp mot IV Produkt Cloud förra året.

Peter kopplar upp sig mot aggregatet via sin smartphone och gör några justeringar som sänker temperaturen och förbättrar inomhusklimatet på kontoret.

Ventilationsaggregat kan kompletteras med det integrerade kylaggregatet EcoCooler eller kylvärmepumpen ThermoCooler HP för komfortkyla och tillsatsvärme.

Enkelt att hålla koll på aggregaten och planera in filterbyten

Via IV Produkt Cloud ser han också att det är dags att byta filter och bokar tillsammans med Anna upp en tid för att åtgärda detta.

Med IV Produkt Cloud gjordes processen att sänka temperaturen i byggnaden snabb och smidig. Dessutom kunde serviceteknikern se att filtren behövde bytas för att bibehålla samma effektivitet i aggregatet.
 

Exempel 3:

Fastighetsägare kopplar upp samtliga ventilationsaggregat

Niklas Granström på LEJE Fastigheter AB i Stockholm berättar att de använder IV Produkt Cloud i alla sina fastigheter. Han fortsätter:

”Vi kan med hjälp av IV Produkt Cloud övervaka temperaturer, utföra sommar- och vinterdriftfall, vi optimerar drifttider och övervakar filter med mera.”

IV Produkt Cloud sparar också mycket tid, berättar Niklas, då de inte behöver åka ut på alla ärenden som kommer in:

”Vi kan också avhjälpa 8 av 10 fel eller alarm som kommer in på distans. Det sparar oss massor av tid att inte behöva åka ut till alla fastigheter.”

Många fördelar med IV Produkt Cloud

Som du har kunnat läsa i ovanstående exempel finns det många fördelar med IV Produkt Cloud, både för installatörer och slutkunder. Här är några av dem:

Fördelar för installatörer

  • Ökad produktivitet och flexibilitet
  • Möjlighet till fjärrsupport från IV Produkt
  • Tids- och kostnadsbesparingar (undvik att åka ut till fläktrummet)
  • Miljövänligt
  • Bra kundupplevelse

Fördelar för slutkunder

  • Snabb hjälp och bra service
  • Övervaka och justera värden (t.ex. temperaturåtervinningsgrad eller återvunnen energi)
  • Säker och krypterad uppkoppling

Smart molntjänst – enkelt att komma i gång

IV Produkt Cloud Free

IV Produkt Cloud finns i en helt gratis version, IV Produkt Cloud Free, där du kan se aggregatets flödesbild och kvittera larm online.

IV Produkt Cloud Service+

Först när du behöver full access att ändra styrfunktioner eller justera värden online behöver du uppgradera till Service+. För att underlätta driftsättningen av ventilationsaggregatet är första månaden IV Produkt Cloud Service+ alltid kostnadsfri och inkluderad med aggregatet.

Digital Wallet

Har du flera aggregat kan du även skapa ett eget kostnadsfritt konto som kallas Digital Wallet. Där kan du enkelt administrera dina aggregat och byta mellan abonnemangsformerna Free och Service+ efter anläggningarnas behov.
 

 

Läs mer om IV Produkt Cloud

 

 
 

Free

 

 
 
 

Följ oss gärna: