Du är här

Hur kyler man en byggnad på bästa sätt?

Vilket är det bästa sättet att kyla en byggnad på? I den här jämförelsen mellan fyra olika alternativ tittar vi bland annat på energieffektivitet, installationens komplexitet, ljudnivå och möjligheter som skapas beroende på kylanläggningens placering.

 

Klicka på bilderna för att se en stor version.

 

Komfortventilation med kyld tilluft

Kyla byggnad - Alternativ 1

1: Aggregat med EcoCooler integrerat

Vi rekommenderar komfortventilation med EcoCooler integrerat i luftbehandlingsaggregatet. Under stora delar av året kan lokalen frikylas via uteluften. När det inte är tillräckligt startas EcoCooler och kyld tilluft erhålls på det mest energieffektiva sättet. Aggregatet har EER upp till 7.

I många byggnader varierar luftflödet mycket och det krävs hög noggrannhet på tilluftens temperatur. EcoCooler kan med fördel användas i kombination med VAV-system då den har steglös reglering av kyleffekten. Vid behov av individuell reglering i varje rum används EcoCooler i kombination med aktiva don.

Genom ett enklare installationstänkande slipper du kylmedelskylare placerade på taket och får mindre komplexa kylanläggningar.

 

2: Traditionell installation

Vid en traditionell installation kyler ventilationsaggregatet tilluften med hjälp av kallt vatten från vätskekylaggregat på taket.

Installationer med vätskekylaggregat har ett mer krävande underhåll jämfört med en installation med integrerat kylaggregat. Externa vätskekylaggregat innebär ofta problem med störande ljudvolym.

Traditionella installationer tar upp mycket takyta som istället kan skapa intressanta kommersiella ytor. Takterrasser, trädgårdar, pooler – möjligheterna är oändliga när kylaggregatet integreras i luftbehandlingsaggregaten, istället för att placeras på taken.

När det gäller energieffektivitet är den traditionella installationen sämre än en installation med EcoCooler.

Kyla byggnad - Alternativ 2

 


 

Komfortventilation med kylbafflar eller fläktkonvektorer/fancoils

Kyla byggnad - Alternativ 3

3: Aggregat med EcoCooler integrerat

För att få den mest energieffektiva lösningen rekommenderar vi att tilluften kyls med EcoCooler, som är integrerat i luftbehandlingsaggregatet. Nya EcoCooler kan ge ett EER upp till 7.

Om det är önskvärt att kyla rummet med bafflar eller fläktkonvektorer/fancoils kan det göras med ett separat vätskekylaggregat. Vattnet som går till bafflarna behöver då endast kylas till fjorton grader av vätskekylaggregatet, vilket är gynnsamt för energieffektiviteten.

Hela systemlösningen blir därmed mer energieffektiv jämfört med den traditionella installationen med kylbafflar och fläktkonvektorer/fancoils.

Denna installation är också enklare och mer kostnadseffektiv. Vätskekylaggregatet på taket kan också vara betydligt mindre i storlek.

 

4: Traditionell installation med kylbafflar

Vid en traditionell installation kyler ventilationsaggregatet tilluften med hjälp av kallt vatten från vätskekylaggregat på taket. De interna lasterna i rummen kyls med bafflar eller fläktkonvektorer/fancoils.

Oftast behöver vattnet till kylbatteriet i ventilationsaggregatet vara sjugradigt för att avfukta uteluften.

Till kylbafflar och fläktkonvektorer/fancoils behöver framledningsvattnet vara varmare för att undvika kondensutfällning. Vätskekylaggregatet på taket producerar sjugradigt vatten som sedan måste shuntas om till fjorton grader.

Att först producera sjugradigt vatten och sedan shunta om det till fjorton är inte energieffektivt och EER för vätskekylaggregatet sjunker.

Kyla byggnad - Alternativ 4

 

Läs mer om: EcoCooler – integrerat kylaggregat

 

Följ oss gärna: