Du är här

Smart ventilation ökar fastighetsvärdet

Tänket kring vilka fördelar som kan skapas med bra ventilation har förändrats med åren. Ventilation har gått från att vara ett lagkrav som ska uppfyllas till något som skapar ett värde och på allvar påverkar människorna och ekonomin i en byggnad.

Se filmen om hur du kan öka ditt fastighetsvärde genom att byta till energieffektivare luftbehandlingsaggregat.

 

Efter att det började talas om vikten av ett bra ”inomhusklimat” i en byggnad dröjde det inte länge innan man insåg att en ny och genomtänkt ventilationslösning också innebär en rejäl energibesparing. Denna energibesparing är en del av ekvationen som leder fram till ett ökat fastighetsvärde.

 

Hur kan smart ventilation påverka fastighetsvärdet?

En fastighet värderas bland annat baserat på avkastningen, driftnettot, utvecklingspotentialen och dess läge. Av dessa faktorer kan både utvecklingspotentialen och driftnettot påverkas av ventilationen.

Ett bra inomhusklimat med komfortkyla ökar hyresgästernas välmående och effektivitet. För fastighetsägare möjliggör detta högre hyresintäkter per kvadratmeter. Dessutom kan fastighetens inriktning förändras genom att kyla integreras i luftbehandlingsaggregaten och takytan används till annat än tekniska installationer. Allt detta skapar en ökad utvecklingspotential, vilket höjer värdet på fastigheten.

Sedan kommer vi tillbaka till hur energibesparing kan påverka fastighetsvärdet. Energibesparingen sänker fastighetens totala driftskostnader. Driftnettot räknas ut genom att driftskostnaderna dras av från de totala hyresintäkterna. Delas driftnettot med fastighetens avkastningskrav utgör det fastighetsvärdet. Ett högre driftnetto leder alltså till ett ökat fastighetsvärde. Bra inomhusklimat ökar inte bara lönsamheten utan skapar även trivsel och ger en bättre hälsa.

Det kanske låter avancerat, men egentligen är det rätt enkelt. En satsning på ventilation är en smart investering som ökar fastighetsvärdet. Och ett högre fastighetsvärde skapar möjligheter till att göra nya investeringar.

 

Smart ventilation ökar fastighetsvärdet - Modell

Modellen visar ett vanligt förekommande sätt att räkna ut fastighetsvärdet.

 

Smart ventilation ökar fastighetsvärdet - Exempel

Här ser du ett räkneexempel på en byggnad som har bytt luftbehandlingsaggregat och sänkt energikostnaderna (ökat driftnettot) med 50 000 kr/år. Med ett avkastningskrav på 5 % ökar fastighetsvärdet med 1 Mkr.

Följ oss gärna: