Du är här

Verkningsgrad

I diskussionen om verkningsgrader är det viktigt att hålla isär torr respektive fuktig verkningsgrad.

Torr temperaturverkningsgrad på 85 % kan motsvara fuktig temperaturverkningsgrad på över 90 %. Den fuktiga är teoretisk och kan i praktiken inte utnyttjas på grund av påfrysning. Detta försöker vi visa i diagrammen nedan.

 

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad

 

Återvinning motströmsväxlare

Återvinning motströmsväxlare

 

Låt dig inte vilseledas av olika "marknadsföringsknep" som att ange olika typer av verkningsgrader på samma värmeväxlare.

Vi anger alltid torr verkningsgrad, som också är den enda som går att mäta vid besiktning.

 

Samma värmeväxlare redovisad på olika sätt

Torr, enligt EN308 (korrekt!) 85 %
Våt 86–93 %
Våt inkl. motorvärme 88–95 %
Årsenergi enkl. motorvärme 92–97 %

Följ oss gärna: