Du är här

Examensarbete:
Arbetssätt för effektiv upplärning av ny produktionspersonal

En effektiv upplärningskurva som inte riskerar att sänka kvalitén är en framgångsfaktor i ett växande företag inom tillverkningsindustrin. 

Målet med detta examensarbete var att komma fram till en tänkbar lösning för att motverka lång upplärningsprocess. Gruppen ville kunna presentera ett förslag på ett framtida arbetssätt vid upplärning av nyanställd personal främst i produktionen. 

Författarna genomförde denna studie med hjälp av intervjuer och observationer för att på det sättet kartlägga och skapa en nulägesbild av den nuvarande upplärningsprocessen på IV Produkt. Teorier samlades in med hjälp av litteraturstudier. Gruppen valde även att skapa underlag och metodstandarder genom att genomföra cykeltidsmätningar för att vid ett senare tillfälle kunna utföra ett experiment. Experimentet gick ut på att undersöka och testa ett nytt arbetssätt. 

Inför fastställandet av examensarbetet gjordes en analys mellan teorin och sammanställningen av intervjuerna och observationerna. Resultatet av experimentet var en värdefull källa till ny kunskap för IV Produkt. Den slutliga rapporten presenterade även ett förbättringsförslag som innehöll olika förutsättningar som behövs för en lyckad implementering av arbetssättet. 

Gillade du innehållet?
Dela gärna den här sidan!

 

Följ oss gärna: