Du är här

Examensarbete:
Gruppering av artiklar med ABC-Klassificering

Det absolut enklaste i en perfekt värld vore att styra alla artiklar i ett lager på samma sätt. Detta gör dock att företagets resurser riskerar att inte användas optimalt. Differentierad styrning syftar till att prioritera rätt saker i rätt tid. 

Studenten valde att studera IV Produkt i det här examensarbetet då det är ett medelstort växande företag inom tillverkningsindustrin. IV Produkt var ett bra föremål för denna studie då de vid examensarbetets skrivande ännu inte fullt ut nyttjade klassificering på samtliga ingående artiklar. En vanlig problematik när omsättningen i ett företag ökar är att lagret behöver större plats än det normalt sett brukar finnas tillgång till. Det finns ett par beprövade kategoriseringsmodeller som används för indelning av artiklar, bland annat ABC-analysen. 

Studien har genom diskussioner, teorisökning och egenutvecklad ABC-klassificering reflekterat över om klassificering kan vara användbart för IV Produkt. ABC-klassificeringen med dubbla kriterier kan ses som ett första steg att börja utveckla och använda differentierad styrning. Projektet togs fram för att se över ett visst sortiment och hur det kunde klassificeras när man vill påverka lagerytan. Efter genomförandet av rapporten kan en ABC-analys betyda mer än så. Att hitta optimala lösningar på de betydande artiklarna och att proaktivt fokusera på det viktiga genom att förhandla, planera och strukturera efter en ABC-analys ger ytterligare ett verktyg i verktygslådan för att slutligen säkerställa att artiklarna finns på plats i tid till rätt pris, kvalitet och kvantitet.

Resultatet från studien visar hur artiklarna kan bli grupperade enligt ABC-analysen och härifrån kan inköpare ta fram olika styrmetoder för olika grupper för att uppnå optimalt resultat och frigöra tid till värdeskapande proaktivt arbete. Klassificeringen kan således påverka inköparens val av partistorlek, lagerhållning men även val av leverantör. Ökad förståelse och medvetenhet för sitt sortiment gör att inköparna kan lyfta och arbeta med artiklar som gör skillnad för företaget. Att se helheten och vikten av ens val av styrmetod är något varje inköpare aktivt måste arbeta med. 

Gillade du innehållet?
Dela gärna den här sidan!

Följ oss gärna: