Du är här

Projekt inom kurser hos oss:
Anläggningsplanering

Anläggningsplanering är ett brett koncept och ses idag som ett av kärnelementen för att utveckla ett framgångsrikt företag.

Syftet med denna studie är att förstå och beskriva en specifik anläggnings planeringsprocesser med huvudsakligt fokus på en primär process. En väl utvecklad anläggningsplanering bidrar till lägre kostnader för transport, produktion och material. Det inkluderar flera viktiga områden inom företaget som till exempel produktivitet, kvalitet och snabb feedback om oförutsägbara förändringar. Ett projekt i den här kursen kan till exempel fokusera på en nuvarande flaskhals vid en avdelning.

En projektgrupp i den här kursen har tidigare valt att genomföra en analys av materialhanteringen. Två alternativa anläggningsplaner genereras och presenteras för att förbättra den interna logistiken. Den ena planen syftade till att öka den potentiella produktstorleken, medan den andra fokuserade på förbättrat materialflöde. Projektet resulterade i konkreta rekommendationer som till exempel att bredda porten för utgående produkter samt att flytta kittning till ett mer optimalt område.

Följ oss gärna: