Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Projekt inom kurser hos oss:
Supply Chain Management

Supply chain managment är ett begrepp som avser styrning av ett företags samtliga aktiviteter.

Detta inkluderar all information och kunskap samt alla ekonomiska resurser som är kopplade till företagets flöde med dess bearbetning av varor och tjänster med allt från råvaruleverantörer, komponentleverantörer till andra leverantörer. Styrningen ska ske på ett sådant sätt att de förväntningar som företagets slutkunder har uppfylls eller överträffas. Informations- och materialflödet tillsammans med bland annat inköp är en betydande del av företaget.

Även många andra funktioner hanterar, direkt eller indirekt, aktiviteter kopplade till Supply Chain. Av den anledningen är det viktigt att ha översikt över hela företaget. Genom ett projekt i denna kurs är tanken att studenterna ska förstå sambanden mellan olika funktioner i ett företag samt få en helhetsbild över central Supply Chain Management.

Följ oss gärna: