Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Värden för värmeåtervinning och SFP-tal

I tabellen nedan anges ungefärliga värden för värmeåtervinning och SFP för olika årtionden.

Historik för värmeåtervinning och SFP.

Värdena kan användas vid jämförelse med nya aggregat som kan ha en värmeåtervinningsgrad på över 80 % och SFP på under 1,5.

Energieffektiva aggregat

Det går att göra mycket stora besparingar genom att byta ut äldre ventilationsaggregat. De kan vid första anblick se fina ut, men ny teknik har gjort att dagens aggregat är betydligt mer energieffektiva.

Ett nytt aggregat ger flera vinster i form av energibesparing, bättre inomhusklimat och ökat fastighetsvärde. Dessutom är payback-tiden för investeringen ofta kortare än 5 år.

 

Investeringskalkyl

Med hjälp av investeringskalkyler i IV Produkt Designer kan du snabbt och enkelt ta fram en investeringskalkyl. Då ser du energibesparingen och payback-tiden i ditt projekt. Du kan även räkna ut det ökade fastighetsvärdet. Beräkningarna är ett bra underlag för att kunna fatta beslut om investeringen.

Vi hjälper dig gärna att göra en investeringskalkyl. Kontakta någon av våra säljare!

Följ oss gärna: