Du är här

Ekodesign 2018 – så påverkas ventilationsbranschen

EU:s Ekodesignförordning för luftbehandlingsprodukter ändras inför 2018 och kraven för energieffektivitet skärps. Vi jämför med Ekodesign 2016 och går igenom hur ventilationsbranschen påverkas av de uppdaterade bestämmelserna.

 

Vad är Ekodesign?

EU har tagit fram ett direktiv för Ekodesign med syfte att minska världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. EU-direktivet resulterade sedan i förordningar för olika produktgrupper, bland annat luftbehandlingsprodukter. Enligt förordningen måste luftbehandlingsaggregat ha en viss nivå av energieffektivitet, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

I ventilationsbranschen är det vanligt att mäta energieffektivitet genom temperaturverkningsgrad och specifik fläkteleffekt (SFP). För att klara kraven för Ekodesign 2018 behövs både högre temperaturverkningsgrad och lägre SFP. Hur ser då de nya siffrorna ut?

 

Temperaturverkningsgrad

Med temperaturverkningsgrad mäter vi hur stor del av frånluftens värme vi kan återvinna med hjälp av en värmeåtervinnare. Ekodesignkraven för alla typer av återvinnare ökar och ser ut som följer:

Torr temperaturverkningsgrad
för värmeåtervinnare
Ekodesign
2016
Ekodesign
2018
Roterande värmeväxlare, motströmsvärmeväxlare och plattvärmeväxlare 67% 73%
Batterivärmeväxlare 63% 68%

Med dagens teknik rekommenderar vi att man föreskriver minst 80% på roterande värmeväxlare. Den siffran kan nås i de allra flesta projekt.

 

SFP

SFP (Specific Fan Power) används för att mäta fläktarnas eleffekt. Ju lägre SFP-tal, desto mer energieffektiva är fläktarna.

SFP-kraven för Ekodesign 2018 ser olika ut beroende på vilken typ av värmeväxlare som används. För aggregat med roterande värmeväxlare, motströmsvärmeväxlare och plattvärmeväxlare krävs ett värde på SFP internt om 0,8 vilket motsvarar ett ungefärligt SFPv-värde på 1,9 med ett kanaltryck på 200 Pa. Kraven för SFPint har ökat ca. 10% från 2016, då de låg på 0,9. När det gäller aggregat med vätskekopplad batteriåtervinning gäller numera SFPint 1,3, jämfört med tidigare 1,4.

  Ekodesign
2016
Ekodesign
2018
SFP internt 0,9 0,8
Motsvarighet i SFPv
(kanaltryck 200 Pa)
2,1 1,9

Vi förespråkar ett ännu lägre SFPv-värde på 1,5, vilket i de flesta projekt kan nås med ett lågt kanaltryck.

Läs mer om SFP på vår Kunskapssida

 

Vad ska du tänka på inför 2018?

I och med de nya kraven för Ekodesign 2018 blir det allt viktigare med låg energianvändning i luftbehandlingsaggregat. Temperaturverkningsgraden måste vara högre, vilket kräver mer effektiva värmeåtervinnare. SFP-talen ska vara lägre, vilket förutsätter mer effektiva fläktar. Här är några tips för att kunna nå kraven:

  • Du kan behöva välja ett större aggregat än tidigare (möjliggör högre värmeåtervinning och effektivare fläktar)
  • Större aggregat kräver större fläktrum
  • Dimensionera kanalsystemen för låga kanaltryck (ger lägre SFPv-värde)

Det är viktigt att du har det här i tankarna redan nu, i både pågående och framtida projekt. Säkerställ att alla aggregat som föreskrivs följer de nya reglerna.
OBS! Alla aggregat som levereras från och med 1 januari 2018 måste klara Ekodesign 2018.

Vi har nu ökat vårt sortiment av Ekodesign 2018-godkända luftbehandlingsaggregat. Med nya valmöjligheter när det gäller både värmeåtervinnare och fläktar kan vi alltid leverera aggregat med högsta möjliga energieffektivitet.

 

Vill du veta mer om hur dina projekt påverkas av Ekodesign 2018?

Prata med oss

 


EU:s skärpta regler för Ekodesign 2018 påverkar ventilationsbranschen

Följ oss gärna: