Du är här

Läs om oss i ny artikel på VVS-Forum

På VVS-Forum kan du nu läsa en artikel om vårt fokus på fläktrum och hur vi ser på ventilationsbranschens möjligheter.

I artikeln diskuterar vår VD Mattias Sjöberg och försäljningschef Björn Fredriksson bland annat IV Produkts investeringar i lokaler och produktutveckling, det växande behovet av energieffektivisering i byggnader, myndigheternas lågt ställda krav på energianvändning och vikten av att kunna styra sina luftbehandlingsaggregat via internet.

 

Läs artikeln

 


Mattias Sjöberg, VD och ägare av IV Produkt

Följ oss gärna: