Du är här

Riksbyggen i Linköping ökade fastighetsvärdet med nya energieffektiva luftbehandlingsaggregat

Mellan åren 1965 och 1975 hade regeringen som mål att bygga en miljon bostäder för att råda bot på bostadsbristen och trångboddheten. Målet var också att höja bostadsstandarden. Satsningen kom att kallas för Miljonprogrammet. Det har gått lite drygt tre decennier sedan bostäderna byggdes och många av dem beräknas nu vara i behov av renovering.

Med detta som bakgrund bestämde sig Riksbyggen för tre år sedan att i samband med ett upprustningsbehov av ventilationssystemet i ett område uppbyggt under Miljonprogrammet, kallat Område 205 i Linköping att också noga titta på hur man kan energieffektivisera ventilationsanläggningen. I byggnaderna satt ett äldre FTX-aggregat med plattvärmeväxlare och låg verkningsgrad på värmeåtervinningen, vilket innebar att uppvärmd luft och energi gick till spillo. Genom att byta till ett mer energieffektivt luftbehandlingsaggregat med hög värmeåtervinning förbättras inomhusklimatet och fastighetsvärdet ökar. Så här går det till i teorin:

När energieffektivare luftbehandlingsaggregat installeras sjunker fastighetens totala driftskostnader och då ökar driftnettot. När driftnettot i sin tur delas med avkastningskravet blir resultatet ett ökat fastighetsvärde.

Smart ventilation ökar fastighetsvärdet - Modell

Modellen visar ett vanligt förekommande sätt att räkna ut fastighetsvärdet.

 

Smart ventilation ökar fastighetsvärdet - Exempel

Här ser du ett räkneexempel på en byggnad som har bytt luftbehandlingsaggregat och sänkt energikostnaderna (ökat driftnettot) med 50 000 kr/år. Med ett avkastningskrav på 5 % ökar fastighetsvärdet med 1 Mkr.

 

Men hur går det till i praktiken? Roland Thérus, drifts- och förvaltningsansvarig på Riksbyggen, handlade upp projektet av Ventpartner vars projektledare Kristoffer Stralström tog kontakt med oss och framförde sina önskemål.

“Tanken var från början att vi skulle använda oss av ett toppanslutet aggregat i storlek 10. Fördelen med det hade varit att förenkla intransport och dessutom spara dyrbar golvyta tack vare toppanslutningen”, säger Kristoffer.

Vi presenterade en avkastningskalkyl för Roland och Kristoffer. Det visade sig att en storlek större luftbehandlingsaggregat kunde löna sig ännu mer. Ett Envistar Top-aggregat i storlek 12 hade högre värmeåtervinning och mer energieffektiva fläktar.

“Där insåg vi hur lönsamt det var med ett luftbehandlingsaggregat i en större storlek och att vi kunde få tillbaka merinvesteringen redan efter tre år. Dessutom fanns fördelarna naturligtvis kvar med sparad golvyta och enkel intransport”, säger Roland.

Tankarna kring vilka fördelar som kan skapas med bra ventilation har förändrats med åren. Ventilation har gått från att vara ett lagkrav som måste uppfyllas till något som skapar ett värde och på allvar påverkar människorna och ekonomin i en byggnad till det bättre.

“Många bostäder är i behov av renovering och det är mycket lönsamt att energieffektivisera ventilationssystemet med nya luftbehandlingsaggregat. Det förbättrar inomhusklimatet samtidigt som det ökar fastighetsvärdet”, säger vår säljare Göran Kvarfordt.

 

Tips på vägen är att

  • optimera storleken på aggregaten med hjälp av avkastnings- och payback-kalkyl
  • värdeökningen av fastigheten får du genom att dividera det ökade driftnettot med kravet på avkastning.

I den här videon har vi samlat fler tips om hur du kan öka ditt fastighetsvärde.

Gillade du innehållet?
Dela gärna den här sidan!

 

Följ oss gärna: