Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Ekodesign

Vi står inför stora utmaningar kring världens energiförsörjning och kraven från EU påverkar ventilationsbranschen. Här berättar vi mer om EU-kraven på energieffektivisering.

Aktuellt: Läs vår nya artikel Ekodesign 2018 – så påverkas ventilationsbranschen

 

Lag för ökad energieffektivitet

EU har tagit fram en förordning för Ekodesign som har till syfte att minska världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Enligt förordningen måste energianvändande produkter ha en viss nivå av energieffektivitet, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

Att EU ställer högre krav ger många vinnare. Klimatsmarta byggnader bidrar till en mer hållbar utveckling. Fastighetsägare får lägre driftskostnad vilket också för med sig att byggnaderna stiger i värde. Fler arbetstillfällen skapas. Men viktigast av allt så sparar vi på jordens resurser.

 

Kraven från EU påverkar ventilationsbranschen

Ekodesignförordningen införs i två steg, det första 2016 och det andra 2018. Förordningen ställer krav på tillverkare för att de ska kunna CE-märka sina produkter. Inom ventilationsbranschen är det främst värmeåtervinnares torra temperaturverkningsgrad och fläktars eleffektivitet som regleras.

  Ekodesign 2016 Ekodesign 2018
Torr temperaturverkningsgrad
värmeåtervinnare
67% 73%
Torr temperaturverkningsgrad
batterivärmeväxlare
63% 68%

I tabellen visas kraven för värmeåtervinning enligt Ekodesignförordningen 2016 och 2018. För rotorer, motströmsvärmeväxlare och plattvärmeväxlare ska temperaturverkningsgraden vara minst 67 % år 2016 och 73 % år 2018. Kraven för batterivärmeväxlare ligger något lägre, på 63 % år 2016 respektive 68 % år 2018.

 

Krav på SFP – eleffektivitet

SFP står för specifik fläkteleffekt, Specific Fan Power.

  Ekodesign 2016 Ekodesign 2018
SFP internt 0,9 0,8
SFPv 2,1* 1,9*

I tabellen visas hur kraven på eleffektivitet ser ut i Ekodesignförordningen.

*För 2018 krävs ett värde på SFP internt om 0,8. Vid en beräkning med ett kanaltryck på 200 Pa medför det ett ungefärligt SFPv-värde på 1,9.

 

Föreskriv alltid SFPv – inte SFP internt!

För att aggregattillverkare ska kunna CE-märka sina produkter ska de redovisa något som heter SFP internt.

Det som är avgörande för SFP internt är tryckfall över filter och värmeåtervinnare samt fläktverkningsgraden.

Vid SFP-beräkning ingår samtliga tryckfall i aggregatet och kanalsystemet.

Det är bara tillverkare som behöver redovisa SFP internt. Beställare behöver inte lägga stor vikt vid SFP internt. Det är viktigare att fokusera på SFPv-värdet då det är det som talar om hur energieffektivt ventilationssystemet är.

Följ oss gärna: