Du är här

Ventilation – en grön
och hållbar investering

Agenda 2030

Världens ledare inom FN har enats om ett glasklart mål: Vi måste skapa en mer hållbar, inkluderande och rättvis värld samt bekämpa klimatförändringarna, så snabbt som möjligt.

För att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – måste vi tillsammans ta ett större ansvar för den värld vi lämnar till kommande generationer. Det kommer krävas både engagemang och stora framtida investeringar som måste styras av hållbarhet och långsiktighet. Här har ventilationsbranschen stora möjligheter att bidra.
 

 

Agenda 2030

 

Tre dimensioner som utgångspunkt

När Agenda 2030 togs fram var det med utgångspunkt från tre dimensioner: sociala, miljömässiga och ekonomiska. Många tror att det är kostsamt att fatta hållbara beslut, men faktum är att ventilation är en grön investering som går hand i hand med både lönsamhet och hälsa.

 

 
 

Tre dimensioner för Agenda 2030

 

Sociala

Förbättrad hälsa med hjälp av bra inomhusklimat

Vi tillbringar mer än 85 procent av vår tid inomhus, vilket ställer mycket stora krav på ventilation och inomhusklimat för vår hälsa och vårt välmående. De avgörande faktorerna för ett optimalt inomhusklimat är luftmängd, luftkvalitet och temperatur.

Flera forskningsstudier pekar på att dessa faktorer påverkar hur vi mår och presterar dramatiskt. Enligt den här studien sjunker prestationsförmågan med hela 20 procent om lufttemperaturen ökar från optimala 20 till 25 grader. Vid 30 grader sjunker den så mycket som 35 procent.

Genom att byta ut gammal luft mot frisk luft utifrån i rätt mängd, kvalitet och temperatur skapar vi ett bra inomhusklimat och förbättrar därmed vår hälsa, prestationsförmåga och inlärning. Ventilation påverkar på så sätt den sociala dimensionen i hållbar utveckling.

 

Ventilation, temperatur och inlärning

Miljömässiga

Sparar lika mycket energi som 40 kärnkraftsreaktorer

Idag går hela 40 procent av Europas totala energianvändning till byggnader.

Genom att använda effektivare ventilationsaggregat kommer vi européer år 2025 årligen minska vår energianvändning med cirka 361 TWh, enligt EU-kommissionen. Effektiviseringen sparar lika mycket energi som 40 kärnkraftsreaktorer genererar per år. Det motsvarar ungefär lika mycket som Sveriges totala energianvändning.

Att investera i energieffektiv ventilation bidrar därmed till den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling och hjälper oss att bekämpa klimatförändringarna.

 

40 kärnkraftsreaktorer

Ekonomiska

Lönsam investering med mer energieffektiv ventilation

Enligt EU-kommissionen kommer vi genom att använda effektivare ventilationsaggregat i Europa spara 26 miljarder euro årligen.

Om den stora siffran bryts ner till ett verkligt projekt, där ett utbyte till mer energieffektiva luftbehandlingsaggregat genomförs, görs en årlig besparing på 60 kWh/kvm. I exemplet försörjer aggregaten en kontorsbyggnad om 10 000 kvm. Om energipriset är 1 kr/kWh, blir det en årlig besparing på 600 000 kronor, vilket medför att fastigheten stiger markant i värde.

Investeringar i energieffektiv ventilation är lönsamt och bidrar i och med detta även till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling.

 

Energianvändning och fastighetsvärde

Hand i hand för hållbar utveckling

I ett större perspektiv kan ventilationsbranschen vara med och påverka till hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner.

Med ett bra inomhusklimat förbättrar vi prestationsförmågan, håller oss friskare och mår bättre. Ventilationsbranschen kan med hjälp av sina energieffektiva produkter minska energianvändningen, vilket i sin tur bidrar till att fasa ut fossila energikällor. Gröna investeringar inom ventilation går hand i hand med hälsa och lönsamhet, som i ett större perspektiv bidrar till att vi kommer närmare våra gemensamma mål i Agenda 2030.

 

Ventilation – en grön investering

Följ oss gärna: