Du är här

Ventilation – en grön
och hållbar investering

Världens ledare inom FN har enats om ett glasklart mål: Vi måste skapa en mer hållbar, inkluderande och rättvis värld och bekämpa klimatförändringarna, så snabbt som möjligt.

För att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – måste vi tillsammans ta ett större ansvar för den värld vi lämnar till kommande generationer. Det kommer krävas både engagemang och stora framtida investeringar som måste styras av hållbarhet och långsiktighet. Här har ventilationsbranschen stora möjligheter att bidra.

Läs artikeln

 

 

Agenda 2030

Följ oss gärna: