Du är här

Eurovent Certification

En möjlighet att jämföra luftbehandlingsaggregat på lika villkor.


Eurovent Certification är ett certifieringsorgan, som bland annat verifierar prestandan av luftbehandlingsaggregat enligt europeiska och internationella standarder. De säkerställer att man kan jämföra konkurrenter på lika villkor. Våra luftbehandlingsaggregat i Envistar- och Flexomix-serien är testade av Eurovent enligt EN 1886 och EN 13053. När prestandaberäkningar bär märket ovan, vet du att de är certifierade av Eurovent Certification.


Följ oss gärna: