Du är här

Kylåtervinning

Kylaggregatet EcoCooler kan fås med en inbyggd roterande värmeväxlare för kylåtervinning i sekvens med kylaggregatet. På så sätt skapas maximalt energiutnyttjande och en låg anslutningseffekt.

Till samtliga storlekar kan den roterande värmeväxlaren väljas i standard- eller plusutförande för optimal återvinning. Båda utförandena kan levereras med hygroskopisk yta, vilket sänker energianvändningen ytterligare.


Följ oss gärna: