Du är här

Luft

Luft omger jorden med ett tryck som behövs för att uppehålla livsprocessen. En människa använder ca 1 m3 andningsluft per timme. Luften är en blandning av gaser, föroreningar och ångor. Torr, ren luft finns endast i teorin. De gaser som luften består av är till största delen kväve (77 %), syre (22 %), argon samt andra gaser (koldioxid, väte, neon, helium, krypton) och vattenånga (1 %).

Fuktig luft
En viss del vattenånga finns alltid i luften. Fuktig luft är alltså en blandning av torr luft och vattenånga. Fuktigheten i inomhusluften kan ändras till önskad halt genom fuktning/avfuktning.

Temperatur
Temperaturen mäts med termometer och anges i °C (grader Celsius), °F (grader Fahrenheit) eller K (Kelvin). 

Absolut fuktighet – ånghalt
Med absolut fuktighet, menar man den vattenmängd i kg (kilo) som finns per kg (kilo) torr luft. Luftens möjlighet att innehålla vatten minskar med minskad temperatur.

Relativ fuktighet – relativt ångtryck
Denna anger hur mycket fukt luften innehåller i förhållande till den maximalt möjliga fuktmängden vid en viss temperatur. Exempelvis om den relativa fuktigheten är 10 % betyder det att vattenångan i luften har ett tryck (= partialtryck) som är 10 % av vattenångans mättnadstryck vid en viss temperatur.

Entalpi
Entalpi innebär luftens värmeinnehåll, som anges i i kJ/kg luft.

Mollierdiagrammet
Mollierdiagrammet hjälper oss att på ett överskådligt sätt kunna beskriva och förstå de tillståndsförändringar som sker med luften då vi kyler respektive värmer den. Mer ingående information om hur du läser och använder ett Mollierdiagram finns här

Följ oss gärna: