Du är här

Värmeåtervinning

I luft som ska ventileras ut finns det ofta mycket värme. Vi vill inte att denna värme ska gå till spillo utan återvinna så mycket som möjligt av den. Det gör vi genom olika typer av värmeväxlare. Vi återvinner alltså värmen som finns i frånluften till att värma den kalla luften som kommer utifrån.

Vi erbjuder flera olika typer av högeffektiva värmeåtervinnare. Detta för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen, samtidigt som vi värnar om jordens resurser.


En kall vinterdag med en utomhustemperatur på -20 ºC kan vi med hjälp av en roterande värmeväxlare återvinna så mycket av värmen i frånluften att tilluften förvärms till 15 ºC. I detta fall behöver vi endast värma luften 5 ºC i stället för 40 ºC, för att få en inblåsningstemperatur på 20 ºC.

Följ oss gärna: