Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Fläktkurva

Fläktkurvor beskriver fläktkapacitet och ser olika ut beroende på typ av fläkt.

Driftpunkt
Driftpunkten, även kallad arbetspunkten, för en fläkt beror på varvtal (r/min), luftflöde och total tryckökning. Om en fläkt körs med konstant varvtal och trycket i systemet ökar så kommer driftpunkten i diagrammet att flyttas längs med varvtalskurvan åt vänster med innebörd att luftflödet minskar. Omvänt om trycket minskar, då förskjuts driftspunkten längs med varvtalskurvan åt höger. Branta fläktkurvor innebär att tryckförändringar i systemet har förhållandevis liten inverkan på luftflödet. En varvtalstyrd fläkt regleras normalt av funktioner för tryck- eller flödesreglering. Det innebär att driftspunkten inte är bunden till varvtalskurvan utan punkten kan förskjutas genom minskat/ökat varvtal för att antingen hålla konstant tryck eller flöde.

Följ oss gärna: