Du är här

Fläktkurva

Fläktkurvor beskriver fläktkapacitet och ser olika ut beroende på typ av fläkt.

Driftpunkt
Driftpunkten, även kallad arbetspunkten, för en fläkt beror på varvtal (r/min), luftflöde och total tryckökning. Om en fläkt körs med konstant varvtal och trycket i systemet ökar så kommer driftpunkten i diagrammet att flyttas längs med varvtalskurvan åt vänster med innebörd att luftflödet minskar. Omvänt om trycket minskar, då förskjuts driftspunkten längs med varvtalskurvan åt höger. Branta fläktkurvor innebär att tryckförändringar i systemet har förhållandevis liten inverkan på luftflödet. En varvtalstyrd fläkt regleras normalt av funktioner för tryck- eller flödesreglering. Det innebär att driftspunkten inte är bunden till varvtalskurvan utan punkten kan förskjutas genom minskat/ökat varvtal för att antingen hålla konstant tryck eller flöde.

Följ oss gärna: