Du är här

Mollierdiagram

Mollierdiagrammet hjälper oss att på ett överskådligt sätt kunna beskriva och förstå de tillståndsförändringar som sker med luften då vi kyler respektive värmer den. För att kunna göra dimensioneringen av de ingående komponenterna i ett luftbehandlingsaggregat behöver man veta sambandet mellan luftens temperatur och fuktighet. Därför är Mollierdiagrammet en del av vår identitet och utgör kärnan i vårt dagliga arbete.

Mollierdiagrammet har olika skalor och kurvor som illustrerar luftens tillstånd och du kan se sambandet mellan luftens temperatur, fuktighet och värmeinnehåll.

Mollierdiagrammet konstruerades 1923 av tysken Richard Mollier. Mer ingående information om hur du läser och använder ett Mollierdiagram finns här

 

Ladda ner vårt program Mollier Sketcher

Ladda ner

Följ oss gärna: