Du är här

Förberedda för framtiden

Flerbostadshus
EcoHeater frånluftsvärmepump

Andersberg | Halmstad

Samtliga 17 trapphus med 10 våningar i området Andersberg i Halmstad har etappvis försetts med EcoHeater.

Anläggningen är styr- och reglermässigt uppkopplad mot HFABs centrala drift- och övervakningssytem och förberedd för olika framtida driftstrategier beroende på energiprisutvecklingen och prismodell på fjärrvärme.

– Vi tycker det är viktigt. Det enda man kan säga om framtiden är att vi inte vet men är beredda på det mesta, säger Ulf Johansson som är VVS- och energisamordnare på HFAB.

– Vi förbereder oss nu för att inom några år försörja våra fastigheter med egenproducerad solel.

 

Vi är riktigt nöjda med det faktiska utfallet i projektet

Ulf Johansson, VVS- och energisamordnare på HFAB
Photo: Thomas Jansohn, MediaPartner

 

Om projektet

Fastighetsägare HFAB
Byggnadsår 1969
Antal lägenheter 523
A-Temp 43 500 m2
Års-COP cirka 4
Köpt fjärrvärme före 114 kWh/m2 A-temp
Köpt fjärrvärme + kompressorel efter 68 kWh/m2 A-temp
Köpt fastighetsel före 16 kWh/m2 A-temp
Köpt fastighetsel efter 14 kWh/m2 A-temp

 

Resultat

  • Stor energibesparing
  • Installationen är gjord med tidigare generationen av EcoHeater. Nya EcoHeater är 10–15 % mer energieffektiv än sin föregångare.

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: