Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Byggnadens arkitektur
kunde bevaras

Flerbostadshus
Historisk / K-märkt byggnad
ThermoCooler HP kylvärmepump

Tingshuset | Lidköping

Det gamla Tingshuset, byggt 1904, i centrala Lidköping stod tomt länge efter det att tingsrätten flyttat till Skövde.

Ett projekt har satts igång för att förbereda för en ny användning för det anrika Tingshuset. Avsikten är i första hand att möjliggöra bostäder samt en vårdmottagning. Ombyggnation sker framförallt interiört så att byggnadens exteriör bevaras.

Eftersom byggnaden är K-märkt får den inte förändras hur som helst. Väggarna i byggnaden är tjocka, vilket gör det svårt och kostsamt att dra värmerör genom dem.

Vårdmottagningen kommer försörjas av ett aggregat från vår Envistar Flex-serie med den integrerade kylvärmepumpen ThermoCooler HP. Inga kostsamma rördragningar eller utomhusplacerade kylmaskiner behövs då kylfunktionen är integrerad i aggregatet. De kulturhistoriska värdena i byggnadens arkitektur kan därmed behållas tack vare att hela installationen för ventilation, kyla och värmning av ventilationsluft görs inomhus.

ThermoCooler HP ger bästa inomhusklimatet året runt till lägsta driftskostnad.

 

Resultat

  • De kulturhistoriska värdena i byggnadens arkitektur kan behållas tack vare ThermoCooler HP
  • Inga installationer utomhus och ingen åverkan på fasaden behövs
  • Låg installations-och driftskostnad

 

Fastighetsägare: Fyrkantens Förvaltnings AB
Entreprenör: Fyrkantens Ventilation AB

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: