Du är här

Ett möte som gjorde
skillnad

Kontor
Easy Access
Envistar Flex
ThermoCooler HP kylvärmepump

Fiskhamnsgatan | Göteborg

En kontorsfastighet i Göteborg behövde utöka sin ventilation och komfortkyla fanns med i projektplanen. I slutändan blev lösningen något helt annat än en traditionell installation.

Den initiala tanken var att placera ett nytt aggregat i ett befintligt fläktrum på markplan och ytterligare ett placerat på fastighetens tak. Allt eftersom projektet fortskred upptäcktes det att det skulle bli  mycket kostsamt med förstärkningar och fundament för installationerna på aluminiumtaket. Dessutom skulle ytterligare en installation på taket inte vara så estetiskt tilltalande.

Parallellt med att entreprenören räknade på projektet höll vi en presentation om vår nya integrerade kylvärmepump ThermoCooler HP, vilket ledde till att entreprenören kunde presentera en alternativ lösning. Tack vare de kompakta måtten på vårt aggregat kunde det befintliga fläktrummet användas för att installera ett aggregat i stället för två – trots den utökade luftmängden. Det befintliga vätskekylaggregatet behölls för att försörja kylbafflarna medan kylan för ventilationsluften integrerades i det nya.

Fastighetsägaren reducerade installationskostnaden till ungefär hälften och behövde heller inte dra upp fjärrvärme till sjunde våningsplanet. Som bonus krävdes inga ytterligare installationer på taket.

Projektet resulterade i ett aggregat från vår Envistar Flex-serie med integrerade kylvärmepumpen ThermoCooler HP i den största storleken 980. Eftersom aggregatet, likt många av våra aggregat, är modulbyggt var det enkelt att få in det i byggnaden.

 

Resultat

  • 50 % lägre installationskostnad än beräknat
  • Ingen installation på taket

 

Fastighetsägare: Klövern, Entreprenör: JVT Vent

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: