Vi har stängt vecka 29–31. Journummer tillgängligt. Trevlig sommar!Läs mer

Du är här

Behagligt inomhusklimat
dygnet runt

Flerbostadshus
Kontor
EcoCooler kylaggregat
Home Concept FTX

ICON | Växjö

Europas grönaste stad Växjö växer så det knakar. Mitt i arenastaden sticker det nya landmärket ICON upp och blir stadens högsta byggnad. I byggnaden ryms bland annat 250 bostadsrätter, 4 500 kvm kontorsyta, lägenhetshotell, skola för 500 elever samt skybar. Totalt är byggnaden på 37 000 kvm.

Vi har levererat samtliga luftbehandlingsaggregat till den nya uppstickaren varav flertalet har det integrerade kylaggregatet EcoCooler. Till bostäderna levererade vi aggregat från vårt beprövade Home Concept för flerbostadshus. I och med vårt breda sortiment kunde storlekarna anpassas efter de olika behoven som finns i byggnaden.

I ett inledande skede av projektet jämfördes vår lösning mot ett alternativ med fjärrkyla. Kostnadsbesparingen med EcoCooler var markant, framförallt för driften av aggregaten. En stor anledning till besparingen var att installationen för kyla integrerades i luftbehandlingsaggregaten. Alternativet med separata vätskekylaggregat hade inneburit kostsamma och utrymmeskrävande shuntgrupper och rördragningar.

EcoCooler-installationen medförde också fria takytor, vilka utnyttjas till en terrass och skybar med utsikt över staden. Smart installation skapar nya möjligheter.

 

Resultat

  • Möjlighet att utnyttja taket
  • Betydligt lägre driftskostnad än med fjärrkyla
  • Låg installationskostnad

 

Fastighetsägare: APP Properties, Entreprenör: Ömangruppen Projekt

 

Andra läste även: Smart ventilation skapar nya möjligheter

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: