Du är här

Ventilationen anpassas till alla
hyresgästers
behov

Flerbostadshus
Sjukhus/Vårdboende
EcoCooler kylaggregat
Envistar Flex
Envistar Top

Kvarteret Alen | Norrtälje

I Norrtälje hamn tar en ny stadsdel form och det byggs för fullt. Tanken med förnyelsen av det gamla hamnområdet är att skapa ”en levande stadsdel för barn, båtar och bad”.

Kvarteret Alen består av hyresrätter samt korttids- och äldreboende. Det har lagts stor vikt vid att anpassa ventilationen till de som ska bo i fastigheterna. För fastighetsägaren var det viktigt att prioritera behagligt inomhusklimat. Med IV Produkts breda sortiment gick det att skräddarsy en lösning med nio luftbehandlingsaggregat från serien Envistar.

 

Credentia byggde fastigheterna och Pihl Ventilation installerade IV Produkts aggregat.

Kvarteret Alen i expansiva Norrtälje innefattar äldreboende, korttidsboende och hyresrätter. Inflyttning sker våren 2022. Heba Fastighets AB är fastighetsägare och Magnolia Bostad är bostadsutvecklare. Credentia byggde fastigheterna och Pihl Ventilation installerade IV Produkts aggregat. Foto: Credentia

Kompletterat med kyla

På äldreboendet installerades Envistar Flex Home Concept med det integrerade kylaggregatet EcoCooler för att de äldre ska få behaglig temperatur när det är varmt ute.

Envistar Top-aggregaten sparar golvyta, vilket innebär mindre fläktrum eller möjlighet till alternativ placering. Aggregaten är anpassade för att kunna transporteras in genom smala dörröppningar.

Aggregaten är anpassade för att kunna transporteras in genom smala dörröppningar. 

Aggregaten är anpassade för att kunna transporteras in genom smala dörröppningar. 

 

Resultat

  • IV Produkts breda sortiment har möjliggjort anpassad ventilation till olika typer av boenden i fastigheterna.
  • Envistar Flex Home Concept med EcoCooler ger behaglig svalka på äldreboendet under varma sommardagar.

En levande stadsdel för barn, båtar och bad. 

IV Produkts breda sortiment har möjliggjort anpassad ventilation till Kvarteret Alen. 

Kvarteret Alen består av flera huskroppar med blandade verksamheter och hyresgäster. Foto: Magnolia Bostad

 

Mer om produkterna i detta projekt

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: