Du är här

Nordens
största flygplats

Flygplats
Flexomix

Copenhagen Airport | Köpenhamn, Danmark

2005 utsågs Copenhagen Airport till världens trevligaste flygplats. 2014 var antalet passagerare över 25 miljoner, varav 23 utrikes. Under de senaste decennierna har man satsat på en rejäl utbyggnad över hela flygplatsområdet och av terminalerna. Mycket folk i rörelse ställer höga krav på att ventilationen anpassas till rätt temperatur och luftmängd i förhållande till antal personer.

 

Flexomix

 

De senaste tio åren har IV Produkt varit huvudleverantör av ventilationsaggregat till Copenhagen Airport, mycket tack vare att IV Produkt var tidigt ute med direktdrivna fläktar. Det senaste projektet var utbyggnad av shoppingytor och säkerhetszoner med Flexomixaggregat i olika storlekar.

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: