Du är här

Nya ventilationsaggregat gav
energibesparing i världsklass

Industri
Kontor
Envistar Flex
Flexomix

Tillverkningsindustri | Göteborg

På Ruag Space anläggning i Göteborg utvecklas och produceras utrustning till rymdindustrin. En verksamhet som kräver en fullständigt kontrollerad inomhusmiljö vid exempelvis tillverkning av elektronik.

Fyra luftbehandlingsaggregat från oss på IV Produkt har installerats – två Flexomix och två Envistar Flex. Det ena Flexomix-aggregatet är ett cirkulationsaggregat som tillsammans med Consats befuktningslösning upprätthåller exakt rätt temperatur och luftfuktighet i renrummen. (I renrum sker tillverkning med låga halter av miljöföroreningar.) Det andra Flexomix-aggregatet med plattvärmeväxlare återvinner värme ur frånluften och tillför friskluft.

Envistar Flex-aggregaten med motströmsväxlare har patenterad avfrostning. Det leder till en hög årsverkningsgrad på värmeåtervinningen. Med detta aggregat säkerställs bra luft i laboratoriemiljön där man inte får riskera att kontaminerad luft återförs till tilluften.

 

Energianvändningen minskar

Lars-Olof Lindehede är ansvarig projektledare och systemdesigner på konsultföretaget Consat. Ur ett besparings- och hållbarhetsperspektiv är detta ett projekt i världsklass, tycker han.

Projektledaren Lars-Olof Lindehede​ i fläktrummet

Projektledaren Lars-Olof Lindehede​ diskuterar energibesparingar med våra säljare Christian och Marie i fläktrummet.

En uppföljning av energibesparingen efter installationen visar ett resultat över all förväntan. Årsbesparingen är i snitt 4,4 miljoner kWh, vilket motsvarar en besparing på 55 %. Om man räknar med ett energipris på cirka 1 krona/kWh blir besparingen 4,4 miljoner kronor per år.

 

Minskat drag

I renrummen blir det ibland dragigt för personalen, men nu slipper de detta eftersom ventilationen kan anpassas bättre än tidigare. Det nya systemet har gett en mer stabil fukthalt och partikelnivå i renrummen, vilket är helt avgörande för produktionen.

På Ruag Space anläggning i Göteborg utvecklas och produceras utrustning till rymdindustrin 

På Ruag Space anläggning i Göteborg utvecklas och produceras utrustning till rymdindustrin 

På Ruag Space anläggning i Göteborg utvecklas och produceras utrustning till rymdindustrin. Nya ventilationslösningen är mer anpassningsbar.

 

Kunskap om ventilation

Ett krav från Ruag Space var att produktionen inte fick avstanna under installationen av aggregaten. De hade en timme på sig att stänga av de gamla och driftsätta de nya.

Ruag Space anläggning ligger vid infarten till Göteborg

Ruag Space anläggning ligger vid infarten till Göteborg. Efter installationen av nya ventilationsaggregat har Ruag Space gjort en energibesparing på 55 % per år.

– Samarbetet med IV Produkt är bra på alla sätt, oavsett var i Sverige vi har med dem att göra. De har full koll på hela ledet. Det känns lugnt och tryggt och de har stor kunskap att tillföra projekten, säger Lars-Olof Lindeheden.

 

Resultat

  • Energibesparing på 4,4 miljoner kWh per år, vilket motsvarade en besparing på 55 %.
  • Ventilation som anpassades till kundens varierande verksamheter, som kontor, produktion och restaurang.
  • Ventilationsaggregat transporterades in i små delar och platsbyggdes i ett trångt utrymme.
  • Inget driftstopp vid installationen.

Noggrann planering vid installationen 

Marie Kandevik på IV Produkt och Lars-Olof Lindeheden på Consat 

Noggrann planering vid installationen 

Det krävdes noggrann planering inför installationen. Några av aggregaten fick bäras in för hand i små delar och platsbyggas i ett trångt utrymme på våningsplan 2. Marie Kandevik, säljare hos oss på IV Produkt, och Lars-Olof Lindeheden på Consat har ett mycket bra samarbete.

 

Mer om produkterna i detta projekt

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: