Du är här

Norges första
nollenergiskola

Skola
Envistar Top
Envistar – integrerad styr

Heimdal gymnasium | Trondheim

Till skolstarten i augusti 2018 stod Norges första nollenergiskola klar; Heimdal gymnasium i Trondheim. Vi fick det prestigefyllda uppdraget att leverera luftbehandlingsaggregaten till projektet och eftersom skolan var en nollenergibyggnad, enligt standard för passivhus, medförde det stora krav på leverantörer.

Koncept för att spara utrymme

Alt-text

Enligt Eskil Solberg, ventilationsprojektledare på Skanska, är ventilationen en av nycklarna i projektet för att nå lägsta möjliga energianvändning. Detta medför stort fokus på SFP, årsverkningsgrad och systemindelning. Heimdal har därför valt att decentralisera ventilationen med 54 olika ventilationssystem placerade så nära betjäningsområdet som möjligt.

 

— Konceptet är att använda minsta möjliga plats för tekniska installationer och kombinationen små fläktrum och lågt SFP har varit projektets största tekniska utmaning, säger Eskil.

Högt ställda krav på SFP

Målet för SFP är ett av de lägsta någonsin i Norge. Eskil nämner att vi på IV Produkt har visat stor teknisk kompetens och ett genuint intresse för att nå projektets mål.

Aggregaten som är levererade är anpassade för projektet och flera lösningar har krävt noggranna beräkningar. Styrningen är också skräddarsydd för projektets behov.

Alt-text

I ett led att kvalitetssäkra aggregaten anordnades en testkörning med ett resultat som till och med var bättre än förutspått. Testet visade att fläktarna har ett SFP på 0,5 och en torr temperaturverkningsgrad på 85 % för de roterande värmeåtervinnarna.

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: