Du är här

Skräddarsydd ventilation för
konstverk och besökare

Museum
Flexomix

Munchmuseet | Oslo

På Munchmuseet finns inte bara världens största kollektion av Edvard Munchs alster. Visionen är att skapa en mötesplats med musik, film och konst – med såväl nya som väletablerade talanger.

I ett museum krävs noga kontrollerad temperatur, luftfuktighet och ventilation för att inte de värdefulla föremålen ska ta skada. Inomhusklimatet ska även anpassas till mängden besökare.

På Munchmuseet i Oslo finns världens största kollektion av Edvard Munchs alster.

Kontrollerad temperatur, luftfuktighet och ventilation krävs för att bevara de värdefulla föremålen. Foto: Munchmuseet / Einar Aslaksen

Med IV Produkts serie Flexomix skräddarsyddes en lösning till Munchmuseet. 26 aggregat levererades, varav 23 Flexomix i varierande storlekar. Flexomix är modulbyggda aggregat där kunden kan välja bland fläktar, motorer och värmeåtervinnare för energieffektiv luftbehandling.

Stabila värden

Vid byggnationen ställdes krav på att temperaturen ska ligga på 22 ºC i utställningshallarna, med en tillåten variation på plus/minus 1 ºC. Den relativa luftfuktigheten ska vara 50 %. Värdena för temperatur och luftfuktighet får inte pendla mycket upp eller ner.

Luftfuktigheten inne på museet får inte pendla för mycket.

Vid byggnationen ställdes det krav på att temperaturen i utställningshallarna skulle ligga på 22 ºC. Foto: Munchmuseet / Einar Aslaksen

Resultat

  • En flexibel ventilationslösning med Flexomix-aggregat.
  • Ett kontrollerat inomhusklimat lämpat för konstföremål och tilltänkta besökare på museet.

Totalt finns 26 aggregat med Flexomix installerade. 

Totalt finns 26 aggregat med Flexomix installerade. 

26 Flexomix-aggregat finns installerade hos Munchmuseet i Oslo.

Mer om produkterna i detta projekt

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: