Du är här

Luftbehandlingsaggregat med servicegång
ger förenklat underhåll

Industri
Utomhusutförande
Flexomix

Swedish Match | Göteborg

Att byta ut luftbehandlingsaggregaten på Swedish Match var ett spännande och speciellt projekt. Det krävde att vi på IV Produkt, entreprenören GK och Swedish Match löste utmaningar tillsammans, exempelvis anpassning till befintliga anslutningar, lossning av last i storstadstrafik och hustak som ska tåla tung vikt.

Swedish Match har sin tillverkning mitt i centrala Göteborg vid Centralstationen. Vi har hittills levererat fem Flexomix-aggregat med batteriåtervinning. Fyra av dem är stora takaggregat, alla med servicegång. Ett av aggregaten är 20 meter långt – det längsta vi har sålt hittills.

Takmonterat Flexomix-aggregat som mäter 20 meter.

Med sina 20 meter är Swedish Matchs takmonterade aggregat det längsta vi på IV Produkt har levererat.

 

Ventilationsaggregat med varma servicegångar

Just servicegångarna är mycket användbara. De fungerar som väderskydd för både utrustning och servicepersonal som slipper stå oskyddade på taket i regn, blåst och snö. I servicegångarna finns belysning och värme. Extra filter och reservdelar kan förvaras där.

Servicegång som gör det smidigt att utföra underhållsarbete. 

Inspektionslucka på Flexomix. 

Varma servicegångar är mycket användbara. 

Servicegången underlättar vid underhållsarbete av ventilationsaggregatet.

Tunga fläktar och batterier

Mats Arvérus är projektchef på GK som ansvarade för installationen. Tidigare anslutningar från tak till aggregaten gick inte att använda. För att slippa bygga om dem gjordes en lösning där de befintliga anslutningarna gick att använda.

Taket ska bära tunga fläktar, batterier och snölaster. Vikten måste läggas på rätt ställen på taket och därför blev aggregaten så långa.

Platsbygga Flexomix-aggregat

Ett av Flexomix-aggregaten platsbyggdes inomhus. Fläktrummet var inte anpassat för moderna aggregat, som tar större plats. Men även detta gick att ordna genom att dela på batterierna och anpassa anläggningen efter det befintliga fläktrummet.

Anders Ejserholm på Swedish Match är sakkunnig projektledare inom kraft- och mediaförsörjning. Han har arbetat inom detta område i 30 år. När den gamla ventilationsanläggningen behövde ersättas började de leta efter en pålitlig leverantör som skulle kunna leverera samtliga aggregat. Även god produktkvalitet och servicegångar var ett krav. Han är mycket nöjd med lösningen, som har minskat el-energianvändningen med 60 %.

Aggregatet lyfts upp del för del för att sedan monteras på taket. 

En del av aggregatet placeras på taket hos Swedish Match. 

Arbetet har präglats av lösningsfokus och rak kommunikation. Alla har varit intresserade av att det skulle gå bra, tycker Anders Ejserholm på Swedish Match och Mats Arvérus på GK.

 

Avsyn hos IV Produkt

Att kunna syna av aggregaten i vår produktionsanläggning i Växjö före leverans är något Anders Ejserholm uppskattade.

– Samarbetet med IV Produkt är väldigt lättsamt, enkelt och positivt. Vi har löst det mesta. Alla har gjort ett bra arbete, säger han.

I ett Göteborg under stor ombyggnad krävdes god planering för att få till ett bra flöde vid leverans av aggregaten. Vi förberedde genom att kontrollera på plats var lastbilarna kunde parkera och i vilken ordning de skulle komma.

Avsyn på plats innan leverans.

Under avsynen kontrolleras aggregatet på plats hos oss på IV Produkt innan leverans.

 

Resultat

  • Ett platsbyggt inomhusaggregat och fyra utomhusaggregat med servicegångar, varav ett var 20 meter långt. Vårt längsta hittills!
  • Servicegångar där personalen kan sköta drift och underhåll oberoende vädret. Vid arbete på taket är det ur säkerhetssynpunkt en fördel för teknikerna. Utrymmet kan även hållas rent och prydligt, med förvaring av reservdelar.
  • Minskad el-energianvändning med 60 %.
  • Fokus på att hitta lösningar, där alla inblandade bidrog med mycket kunskap.
  • Inga långa driftstopp i Swedish Matchs produktion.

Det krävs noggrann planering för att få aggregatet på plats. 

Det krävs noggrann planering för att få aggregatet på plats. 

Entreprenören GK och medarbetare från flera avdelningar på IV Produkt har varit inblandade för att ta fram en energieffektiv lösning som uppfyllde kundens behov.

 

Mer om produkterna i detta projekt

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: