Du är här

Varsam renovering
av anrika Tullhuset

Historisk / K-märkt byggnad
Restaurang
Video
Easy Access
EcoCooler kylaggregat
Envistar Flex
Envistar Top
ThermoCooler HP kylvärmepump

Restaurang | Norrköping

På kajen vid Motala ström ligger Gamla Tullhuset, en historisk byggnad med anor från 1700-talet. Det är ett av de äldsta husen i Norrköping och klassat som byggnadsminne. Fastigheten har genomgått en totalrenovering och i ombyggnationen till restaurangverksamhet ingick ett effektivare ventilationssystem.

Tre luftbehandlingsaggregat i serien Envistar Flex levererades: två med den integrerade kylvärmepumpen ThermoCooler HP och ett med det integrerade kylaggregatet EcoCooler.

 

Se filmen om vilka utmaningar som fanns när Gamla Tullhuset i Norrköping skulle få ett bättre inomhusklimat.

 

Intransport genom taket

Strikta riktlinjer begränsade ingreppen på Tullhusets konstruktion, både ute och inne. Några av utmaningarna var därför intransporten av luftbehandlingsaggregaten och att de skulle få plats med nuvarande takhöjd intakt. Lösningen blev att aggregaten firades ner genom taket och placerades på vindsplanet, på en plats där takhöjden var tillräcklig.

Intransport av ventilationsaggregaten genom taket 

Intransport av ventilationsaggregaten genom taket 

Intransport av ventilationsaggregaten genom taket. Foto: Sofia Andersson, M&F Foto

 

Aggregaten fick plats på vindsplanet, utan stora ingrepp i byggnadens konstruktion 

Aggregaten fick plats på vindsplanet, utan stora ingrepp i byggnadens konstruktion 

Aggregaten fick plats på vindsplanet, utan stora ingrepp i byggnadens konstruktion.

 

Ventilationsaggregat bakom dörrar

Den inglasade baren får sin tempererade ventilationsluft från ett Envistar Top-aggregat med ThermoCooler HP. På sommaren när skjutdörrarna öppnas upp mot vattnet stannar aggregatet automatiskt. Genom att gömma installationen bakom två dörrar fick den en mer undanskymd plats men ändå i närheten av baren.

I baren är Envistar Top-aggregatet dolt bakom två dörrar 

I baren är Envistar Top-aggregatet dolt bakom två dörrar 

I baren är Envistar Top-aggregatet dolt bakom två dörrar.

Just ThermoCooler HP med integrerad kyla och värme passade extra bra här eftersom man valt att inte använda fjärrvärme. I vissa byggnader är det inte enkelt att dra fram vattenrör och i Tullhuset fick ju inga stora ändringar göras. Med minsta möjliga påverkan har Gamla Tullhuset fått nytt liv, med ett ventilationssystem anpassat för modern restaurangverksamhet.

 

Resultat:

  1. Luftbehandlingsaggregaten transporterades in via taket.
  2. Två kombihuvar monterades på taket, för från- och tilluft. Huvarna fick skorstensliknande karaktär för att smälta in med befintliga skorstenar.
  3. Med få ingrepp i en kulturbyggnad installerades ett nytt, ändamålsenligt ventilationssystem som passar till en restaurang.

Gamla Tullhuset är framträdande i Norrköping

Gamla Tullhuset är framträdande i Norrköping. Byggnaden är starkt förknippad med industrialiseringen och den forna hamnverksamheten.
Foto: Sofia Andersson, M&F Foto

 

Andra läste även: Enkel intransport av ventilationsaggregat med nya konceptet Easy Access

 

SE FLER REFERENSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren | Växjö

Följ oss gärna: